Concept nieuw subsidieprogramma – PNL positief

8 juli 2020

Dinsdag 7 juli was er weer een vergadering van de commissie Sociaal domein, met voor PNL Noek Maas en Toon Brouwers. De agenda was beperkt, maar een belangrijk onderwerp hierop was de bespreking van het concept subsidieprogramma 2021-2023. PNL is positief over dit nieuwe programma. Er is gehoor gegeven aan de uitkomsten van een onderzoek door de Rekenkamer, en het budget voor projectsubsidies is teruggeschroefd van €150.000 naar €50.000. Het nieuwe subsidieprogramma komt nu 6 weken ter inzage te liggen. Na de eventuele verwerking van opmerkingen en vragen, komt het definitieve voorstel vervolgens opnieuw in de commissie en de raad. Nu om het al dan niet vast te stellen.

Bij de behandeling van een aantal Raadsinformatiebrieven (RIB) over zaken uit het Sociaal domein, sprak PNL haar zorg uit over het woud van samenwerkingsverbanden met andere gemeenten en de alsmaar oplopende kosten. Volgens ons moet de discussie gevoerd worden hoe we hier in de toekomst mee omgaan, om alles voor de gemeente en de inwoners betaalbaar te houden.

Terug naar het overzicht

Nieuwsbrief

Wilt u graag op de hoogte blijven van PNL? Met onze digitale nieuwsbrief ontvangt u automatisch aan het eind van iedere maand een overzicht van onze nieuwsberichten.