Complimenten tijdens nieuwjaarsbijeenkomst

7 januari 2020

Na een reguliere voorbespreking vond maandag 6 januari de nieuwjaarsbijeenkomst plaats van onze partij. Voorzitter Roel Gerritsen opende de bijeenkomst met de nodige algemene informatie over de bestuurswerkzaamheden, telkens terugkerende afspraken die tussen fractie en bestuur zijn gemaakt, en het werven van PNL-leden (betalen contributie en hebben bepaalde rechten) en ‘Vrienden’ (geen contributie, minder rechten, maar ontvangen wel de gratis maandelijkse nieuwsbrief).
 
Vervolgens blikte fractievoorzitter Ronnie Tijssen terug naar 2019 en vooruit richting de toekomst. Ter sprake kwamen de wisselingen in de fractie en het vertrek van de eigen wethouder. Zij had kort na haar vertrek geen behoefte aan contact, deed wel haar verhaal tijdens de eerste ledenvergadering (kort na haar aftreden), en kreeg in de voorbije maanden al 2x bezoek van een PNL-fractielid om over haar vertrek te praten. Ook werd nog een keer ingegaan op de houding van de 4 andere Laarbeekse politieke partijen, tijdens de aanloop naar de kadernota en de behandeling van de begroting 2020. Benadrukt werd nog een keer dat PNL achter haar standpunten zal blijven staan en besluiten zal blijven nemen die in het belang van Laarbeek en haar inwoners zijn, ongeacht de consequenties voor de partij zelf. Tenslotte werd vooruitgekeken waarbij ook de volgende verkiezingen, die over ruim 2 jaar plaatsvinden, al ter sprake kwamen.
 
Door 2 vooraanstaande PNL-leden werden complimenten gegeven voor de vasthoudendheid van de fractie inzake de lastenverhogingen, en dan met name de ozb-stijging. Dit werd met applaus ondersteund door de overige leden.
 
Belangrijk is de herverkiezing van secretaris Ingeborg Westerbeek. Haar bestuursperiode van 3 jaar is bijna voorbij, maar zij is unaniem herkozen voor een nieuwe periode. Ondertussen wordt gezocht naar aanvulling van het bestuur.
 
Na een aantal mededelingen, beantwoording van vragen, en hele zinvolle suggesties van een aantal leden, werd getoost op het nieuwe jaar en de nabije toekomst tijdens een gezellig ‘borrel’.
Terug naar het overzicht

Nieuwsbrief

Wilt u graag op de hoogte blijven van PNL? Met onze digitale nieuwsbrief ontvangt u automatisch aan het eind van iedere maand een overzicht van onze nieuwsberichten.