Commissievergadering Sociaal Domein 28 mei

29 mei 2019

De commissie Sociaal Domein, met Toon Brouwers en Ronnie Tijssen namens PNL, werd dinsdag 28 mei verblijd met liefst 4 presentaties. Dorpsraad Beek en Donk vertelde over het werk wat zij doen, de Rekenkamercommissie behandelde het rapport over het Laarbeekse subsidiebeleid (wat er heel goed uitkomt t.o.v. van veel andere gemeenten), de Gemeenschappelijke Regeling Peelgemeenten bracht informatie over het regionaal beleidsplan Schuldhulpverlening en de lokale uitwerking hiervan, en Jaccy v.d. Enden vertelde over zijn werk als buurtsportcoach (inspirerend met mooie resultaten).
 
Eén van de overige agendapunten was het project ‘Kunst als verbinding’. Het college wil een breder publiek kennis laten nemen van de aanwezige kunst in het openbaar gebied. Ook wil het kunst inzetten om andere kwaliteiten in de gemeente (groen, recreatie en toerisme, wonen, cultuurhistorie, kunst- en cultuureducatie, etc.) onder de aandacht te brengen of te benadrukken. Hiervoor is een bedrag van €15.500 gevraagd. Hoewel PNL het een mooi project vindt zijn wij van mening dat in de financieel moeilijke tijd waarin Laarbeek zit dit soort extra, maar niet echt nodige, uitgaven even niet gedaan moeten worden en lastig uit te leggen zijn. Ook al komt dit geld uit een bestaand ‘potje’. De andere partijen zijn hier overigens wel voor.
 
Schuldhulpverlening was een ander belangrijk punt dat voorbijkwam. Tijdens de presentatie kwam opnieuw naar voren dat een groot aantal mensen betalingsachterstanden en/of financiële problemen heeft. Precieze cijfers zijn voor Laarbeek niet bekend, omdat er voor veel mensen nog steeds een taboe rond dit thema hangt. Hierdoor wordt er niet over gesproken en wordt geen hulp gezocht. De commissie werd gevraagd in te stemmen met het gelijktrekken van de regels rond schuldhulpverlening (harmonisatie van het kwijtscheldingsbeleid voor deelnemende en niet-deelnemende gemeenten aan de gemeenschappelijke regeling BSOB). Het verschil t.o.v. de huidige situatie in Laarbeek is dat er bij het verlenen van kwijtschelding voortaan rekening wordt gehouden met de kosten van kinderopvang. Wij en alle andere partijen zijn dan ook akkoord met deze harmonisatie. Overigens is de overheid een campagne gestart over dit onderwerp. Kijk hiervoor op: www.komuitjeschuld.nl
Terug naar het overzicht

Nieuwsbrief

Wilt u graag op de hoogte blijven van PNL? Met onze digitale nieuwsbrief ontvangt u automatisch aan het eind van iedere maand een overzicht van onze nieuwsberichten.