Commissievergadering Ruimtelijk Domein

22 april 2019

Woensdag 17 april is er een commissievergadering Ruimtelijk Domein geweest. Voorafgaand aan deze commissie heeft de provincie een presentatie gegeven over de N279 (Veghel-Asten). De provincie blijft bij het standpunt om deze weg uit te voeren als 2×1 rijstrook en de kunstwerken (bruggen enz. ) uit te voeren voor 2×2 rijstroken. In Laarbeek zal de Bosscheweg als calamiteitenweg blijven dienen. De start van de aanpassing N279 zal zijn eind 2020 begin 2021. Tevens is er uitleg gegeven over de voortgang van het bereikbaarheidsakkoord 2016: de Bundelroutes en planstudie N615/N272 (Beek en Donk-Gemert). Eventuele start hiervan zal plaatsvinden medio 2023-2024. De provincie denkt eraan om problemen bij de Beekse brug op te lossen d.m.v. een rotonde, kort na de Beekse brug richting Gemert. Deze rotonde zal voor een betere doorstroming zorgen. Aan de Beekse brug zelf zal niets worden gedaan.

Een ander agendapunt was de verbetering van het kruispunt Bosscheweg – Mgr. Verhagenstraat in Beek en Donk. Diverse insprekers hebben hun woordje gedaan over de situatie op dit kruispunt. De commissieleden waren, na het horen van de gemeentelijke visie en de woorden van de insprekers, het eens dat veiligheid voorop dient te staan maar dat verandering zoals in de visie is voorgesteld niet de juiste is. De wethouder heeft het plan daarom dan ook teruggenomen.

Het kruispunt Deense hoek – Molenheide in Lieshout is middels een burgerinitiatief onder de aandacht gebracht bij zowel de provincie alsmede bij de gemeenteraad. De commissie heeft een presentatie gekregen, welke zeer goed was voorbereid door de initiatiefnemers. De provincie heeft toegezegd hierop terug te komen.

De bouwplannen in Laarbeek lopen in diverse kernen goed. We zijn blij dat na veel inspanning en aanhouden van o.a. PNL, plan Baverdestraat in Lieshout verdere ontwikkeling krijgt. Niet dus het vervangen van 14 sociale huurwoningen, maar een inbreidingslocatie met veel meer woningen. In Aarle-Rixtel komen er aan De Heindertweg 12 levensloopbestendige woningen. Tevens worden er 8 appartementen gemaakt in de voormalige bieb en heemkamer aan de Bosscheweg. De Schoolwoningen zijn nog niet verkocht.

Tenslotte is er gesproken over een voorstel om €35.000,- euro beschikbaar te stellen voor het opstellen van een speelruimteplan voor de kernen Beek en Donk, Lieshout en Mariahout. In Aarle-Rixtel is reeds een stichting opgericht om de diverse speelplaatsen en toestellen op elkaar af te stemmen en eventueel te vervangen of te verbeteren. PNL vindt dat voor z’n bedrag er eerst gedegen onderbouwing nodig. De overige partijen vinden ook dat er eerst een kostenraming dient te komen. Tevens hebben wij gevraagd of het niet mogelijk is om de reeds opgedane kennis in Aarle-Rixtel te kopiëren. Het wiel hoeft namelijk niet opnieuw te worden uitgevonden.

Terug naar het overzicht

Nieuwsbrief

Wilt u graag op de hoogte blijven van PNL? Met onze digitale nieuwsbrief ontvangt u automatisch aan het eind van iedere maand een overzicht van onze nieuwsberichten.