Commissie Sociale en Ruimtelijke Zaken

27 januari 2023

In de Metropoolregio Eindhoven werken 21 gemeenten, waaronder Laarbeek, samen aan gemeentegrens overschrijdende zaken zoals mobiliteit (auto, fiets en openbaar vervoer), volkshuisvesting (woningbouw), brede welvaart voor de inwoners e.d.. Voor de komende jaren wordt hierover een akkoord afgesloten. Vanuit PNL hebben we tijdens de commissievergadering van 26 januari aangedrongen op meer concrete zaken, zodat gezien kan worden waar precies aan gewerkt wordt. In het nog vast te stellen programma-akkoord worden de activiteiten meer concreet gemaakt. Dit wordt later nog vervolgd.

Ook het plan aanpak energiearmoede is besproken. Vanuit het Rijk heeft de gemeente middelen gekregen ter ondersteuning van huishoudens met een laag besteedbaar inkomen die te maken krijgen met hoge energielasten als gevolg van de gestegen energieprijzen. Het gaat hier om het inruilen van witgoed en infraroodpanelen. Dit om de energielasten te verlagen. PNL kan zich hier goed in vinden.

Een ander punt dat over het terugdringen van energielasten gaat en vermindering van de CO2 uitstoot is het isoleren van woningen. Dit regionaal project – De Groene Zone – is bedoeld om inwoners bij te staan bij het isoleren van hun woning en het aardgasvrij maken van deze woningen. Naast lage rente voor investering in isolatie worden inwoners volledig ontzorgd. Met het verduurzamen van eigen vastgoed gaat de gemeente het voorbeeld geven. In een routekaart zijn prioriteiten aangegeven van panden die het eerst aan de buurt komen. Zo staat sportpark de Hut in Aarle-Rixtel als eerste op de nominatie.

Tenslotte adviseerde de commissie de gemeenteraad om het het commissariaat van de Media van een positief advies te voorzien om de Stichting Laarbeekse Omroep Kontakt,-nu opererend onder het samenwerkingsverband van Omroep PeelRand- als publieke media-instelling aan te wijzen.

Terug naar het overzicht

Nieuwsbrief

Wilt u graag op de hoogte blijven van PNL? Met onze digitale nieuwsbrief ontvangt u automatisch aan het eind van iedere maand een overzicht van onze nieuwsberichten.