Commissie Sociaal Domein

27 mei 2020

De vergadering van de Commissie Sociaal Domein bevatte dinsdag 27 mei geen echt spannende onderwerpen. Belangrijk zijn ze echter wel. Noek Maas en Toon Brouwers vertegenwoordigden PNL. Er werd o.a. gesproken over een krediet van € 109.000,- voor de nieuwbouw van twee kleed- en doucheruimtes voor korfbalvereniging Flamingo’s uit Mariahout. De uitvoering geschiedt door bouwbedrijf van Eijndhoven samen met de plaatselijke voetbalvereniging. PNL is blij dat het project van start kan gaan, maar had nog wel de vraag of het niet gebruikelijk is dat voor een dergelijk bedrag een openbare aanbesteding gedaan wordt, en of de huidige werkwijze geen consequenties kan hebben? Het antwoord op de vraag volgt later schriftelijk, omdat het niet voorhanden was.

Een ander agendapunt waar PNL niet tegen, maar wel kritisch over is zijn de plannen met Zonnetij in Aarle-Rixtel. De gedachte van het college is hierbij dat door inwoners met een lichte zorgvraag te combineren met inwoners met een zware zorgvraag, zij elkaar kunnen helpen. Tevens biedt het concept een voorliggende voorziening/inloop met als functie dagbesteding. Hierdoor kunnen inwoners zonder indicatie dagbesteding en wel een ‘lichte’ ondersteuningsvraag toch een zinnige daginvulling hebben. Door in te zetten op deze voorzieningen en verbindingen tussen inwoners, moet duurdere zorg aan de achterkant voorkomen of uitgesteld worden. Door nu te investeren in het voorliggend veld wordt de stijging aan Wmo kosten verlaagd, is de verwachting. De pilot die nu gestart wordt, kost de gemeente €20.000 per jaar (duurt 3 jaar). De Zorgboog, Wocom en de gemeente Laarbeek hebben ieder hun rol en bijdrage in dit project. Als PNL missen wij o.a. de indicatoren/middelen om achteraf te kunnen bepalen of inderdaad de stijgende zorgkosten binnen de WMO door dit project gaan verminderen (zoals de wethouder het zegt: “Minder meerkosten”).

Tenslotte hebben wij het college gevraagd of er een persoonlijke positieve brief geschreven zou kunnen worden aan alle inwoners van Laarbeek, ouder dan 70 jaar. Zeker voor eenzame, alleenwonende ouderen zou een vraag in de brief moeten zijn of zij hulp nodig hebben. Ook moet de brief dienen als een soort ‘hart onder de riem’. De wethouder heeft toegezegd dat er een brief naar de inwoners gaat, maar doelgroep en inhoud zijn nog onduidelijk.

Terug naar het overzicht

Nieuwsbrief

Wilt u graag op de hoogte blijven van PNL? Met onze digitale nieuwsbrief ontvangt u automatisch aan het eind van iedere maand een overzicht van onze nieuwsberichten.