Commissie Sociaal Domein en de gemeenschapshuizen Beek en Donk, Lieshout en Mariahout

12 september 2019

In een zogenaamde Raadsinformatiebrief heeft het college de stand van zaken aangegeven over Vierbinden. In het kort. Vierbinden is een welzijnsorganisatie die in Laarbeek de gemeenschapshuizen (Lieshout, Mariahout en Beek en Donk) beheert en actief is in het welzijnswerk in Laarbeek. Naar aanleiding van een onderzoek en uit eigen bevindingen concludeert het college “…de fusie tussen de gemeenschapshuizen en het welzijnsdeel (heeft) niet de veronderstelde meerwaarde opgeleverd en Vierbinden vervult niet de positie van proactieve verbinder en regievoerder in het lokale veld.” Ook is geconstateerd dat Vierbinden door de schaalgrootte kwetsbaar is.

Het college stelt vast dat het beter is de activiteiten van Vierbinden bij een grotere organisatie onder te brengen. Welke organisatie dat is, wordt nu, in nauwe samenwerking met het bestuur en de directie van Vierbinden onderzocht.

Op basis hiervan heeft het college voor de zomervakantie besloten op zoek te gaan naar een partij/partijen die de activiteiten van Vierbinden gaat/gaan overnemen. Gevolg zal zijn dat de subsidierelatie met Vierbinden stopt. Het streven is dat medewerkers en vrijwilligers bij de nieuwe organisatie worden ondergebracht.

Dit besluit van het college heeft veel onrust gebracht onder de gebruikers van de gemeenschapshuizen. Er is een initiatiefgroep opgestaan die een burgerinitiatief aan het voorbereiden is om het beheer van de gemeenschapshuizen in Laarbeek te houden en niet over te laten aan grote organisatie buiten Laarbeek.

Door het CDA en PNL is in de commissievergadering van afgelopen dinsdag hiervoor nadrukkelijk aandacht voor gevraagd. In de raadsvergadering van 22 augustus 2019 is de geheimhouding rond dit dossier opgeheven. Hierdoor komen alle relevante stukken vrij en zijn dus opvraagbaar.

Het CDA en PNL willen in de raadsvergadering van 3 oktober as het onderwerp beheer gemeenschapshuizen als bespreekstuk en behandelstuk op de agenda hebben. Wordt vervolgd.

Terug naar het overzicht

Nieuwsbrief

Wilt u graag op de hoogte blijven van PNL? Met onze digitale nieuwsbrief ontvangt u automatisch aan het eind van iedere maand een overzicht van onze nieuwsberichten.