Commissie Sociaal Domein 27 oktober

28 oktober 2020

Dinsdagavond 27 oktober vond een vergadering plaats van de commissie Sociaal Domein. Ron van den Berkmortel en Ronnie Tijssen vertegenwoordigden dit keer PNL.

Eén van de agendapunten was een toelichting van het Sociaal Team Laarbeek en de GR Peelgemeenten over rechtmatigheid in de zorg. Dit naar aanleiding van een motie over gewenste deelname aan een onderzoek van ‘Follow the Money’ die PNL vorige raadsvergadering indiende, maar uiteindelijk ‘aanhield’ (= vooralsnog niet in stemming bracht) nadat de wethouder de belofte deed voor deze toelichting. Twee heldere presentaties maakten duidelijk wat er allemaal wordt gedaan om onregelmatigheden (waarvan er in Laarbeek ongeveer 3 per week worden geconstateerd) en onrechtmatigheden binnen de in Laarbeek aangeboden zorg te voorkomen of aan te pakken. De commissieleden zijn dankzij deze toelichting een stuk wijzer geworden op dit belangrijke gebied.

Een voor vele Laarbeekse organisaties belangrijk punt was het nieuwe subsidieprogramma 2021-2023. Eerder al heeft PNL hier haar steun voor uitgesproken. Alle stukken die bij het nieuwe subsidieprogramma horen kun je hier inzien: https://ris2.ibabs.eu/Agenda/Details/Laarbeek/ca921d97-9905-43c2-9c79-f97899961010

Een agendapunt waar PNL ook voorstander van is het beschikbaar stellen aan de Kredietbank Nederland (KBN) van € 41.000,- voor de Voorziening Kleine Schulden. Financiële problemen en schulden leiden vaak tot grotere problemen op andere gebieden, zoals werk, gezondheid en opvoeden. Als er meerdere schuldeisers zijn verdwijnt al snel het overzicht. Voor die situaties wordt voorgesteld een Voorziening Kleine Schulden (VKS) in te voeren. In sommige situaties neemt de gemeente dan de schulden over waardoor de persoon of het gezin daarna alleen nog maar een schuld aan de gemeente heeft. Er wordt direct gestart met de aflossing en een traject ter voorkoming van nieuwe schulden is verplicht. Normaal gesproken kost het de gemeente dus geen geld.

Terug naar het overzicht

Nieuwsbrief

Wilt u graag op de hoogte blijven van PNL? Met onze digitale nieuwsbrief ontvangt u automatisch aan het eind van iedere maand een overzicht van onze nieuwsberichten.