Commissie Ruimtelijk Domein

28 mei 2020

De commissie Ruimtelijk Domein, met Arian de Groot en Jan Hendriks als PNL-vertegenwoordiging, praatte woensdag 27 mei o.a. over het Bomenvervangingsplan. In dit plan is vastgelegd hoe de vervanging van bomen in Laarbeek structureel wordt vormgegeven. Dit is gebeurd op basis van een model dat op basis van boomkenmerken en beschikbare groeiruimte inzicht geeft in de levensverwachting van de bomen. Daarnaast zijn de menselijke invloeden (beleidskeuzes, klachten en geplande werkzaamheden) in beeld gebracht. PNL vindt het plan er prima uitzien. Wel hebben we gevraagd of burgers nog steeds wel geholpen kunnen worden, wanneer zij overlast van bomen of wortels ervaren. Dat blijkt zo te zijn. Ook hebben we gewezen op het voorzichtig omgaan (niet doen als het niet strikt noodzakelijk is) met het verplaatsen van bomen, wat erg duur is.

Tijdens de rondvraag heeft PNL o.a. de volgende vragen gesteld:

In Aarle-Rixtel wordt een laadpaal voor elektrische auto’s geplaatst. Omwonenden hebben bezwaar tegen de aangewezen plek. Dit punt wordt meegenomen door de wethouder.

Een paar maanden geleden maakten wethouder Briels, tijdens een bijeenkomst in Aarle-Rixtel, de opmerking dat hij ‘slechts’ €20.000 euro budget voor het aanpakken van de toen genoemde verkeersproblemen had. PNL heeft erop gewezen dat het genoemde bedrag in een ‘potje’ voor kleinere problemen zit. Het college kan echter te allen tijde met voorstellen komen inclusief budgetaanvraag. Omdat dhr. Briels, op het moment dat de rondvraag plaatsvond, niet meer aanwezig was is hierop nog geen reactie gekomen.

Zorgboerderij Grootenhout in Mariahout wil uitbreiden. Wij hebben vragen gesteld over de wenselijkheid van deze uitbreiding. Bij de beantwoording van de vragen werd duidelijk dan men de huidige woonfunctie van een gedeelte van het complex, wil omzetten naar een zorgfunctie.

Terug naar het overzicht

Nieuwsbrief

Wilt u graag op de hoogte blijven van PNL? Met onze digitale nieuwsbrief ontvangt u automatisch aan het eind van iedere maand een overzicht van onze nieuwsberichten.