Commissie Ruimtelijk Domein 28 oktober

29 oktober 2020

De agenda van commissie Ruimtelijk Domein van woensdag 28 oktober, met Willie Maas en Arian de Groot voor PNL, was beperkt.

Bij de mededelingen wist de wethouder te vertellen dat het pand aan de Heuvel 7 in Lieshout eigendom is geworden van de gemeente Laarbeek. Dit zegt overigens nog niets over het wel of niet doorgang vinden van de plannen rond de Heuvel. Voor het gebied ten noorden van de Hoge Regt – Pater Becanusstraat – Goorloop in Beek en Donk was er ook goed nieuws. Over ongeveer 3 maanden kunnen voor dat gebied (9 hectare) de eerste inrichtingsplannen verwacht worden.

Bij het agendapunt over de voortgang van de afgifte geen bedenken zonneparken wist de wethouder te vertellen dat van de 4 gegadigden die een vergunningsaanvraag mochten indienen, er 2 in geslaagd zijn dit tijdig te doen (De Blauwe Poort en Liesvelden). De anderen vallen voor deze ronden dan ook buiten de boot.

Het voorstel om geen medewerking te verlenen aan het verzoek van de Stichting Middengebied om de bestemming van een gedeelte van de ondergrond van de Rioolwaterzuivering Aarle-Rixtel (RZWI) te wijzigen, kan rekenen op steun van PNL. Wij zien geen redenen om af te wijken van het voorstel van het college.

Tijdens de rondvraag hebben we gevraagd naar de toekomstige mogelijkheden die nertsenfokkers hebben wanneer hun bedrijf (gedwongen) is gestopt. Er blijkt nu een subsidieregeling in de maak te zijn voor de groep ondernemers. Zij die nu echter al een andere bestemming aan hun panden geven, vallen buiten deze regeling. De wethouder gaf daarom aan dat het voor hen verstandig is even te wachten met nieuwe plannen, totdat de subsidieregeling van kracht wordt.

Terug naar het overzicht

Nieuwsbrief

Wilt u graag op de hoogte blijven van PNL? Met onze digitale nieuwsbrief ontvangt u automatisch aan het eind van iedere maand een overzicht van onze nieuwsberichten.