Commissie Algemene Zaken

8 mei 2020

Donderdagavond 7 mei was er een vergadering van de commissie Algemene Zaken. Hier werden de zienswijzen behandeld van alle samenwerkingsverbanden (8 stuks) waar we als gemeente Laarbeek aan deelnemen.
 
Voorafgaand werden door een aantal partijen algemene opmerkingen gemaakt. PNL, vertegenwoordigd door Toon Brouwers en Ronnie Tijssen, wees opnieuw op het feit dat gemeenschappelijke regelingen voor raadsleden moeilijk te beïnvloeden zijn. Dit is ook landelijk een zorg die onder veel raadsleden leeft. Ook hebben we gewezen op de oplopende kosten en de vele onzekerheden, die ons niet gerust stellen. Er moet nog veel kritischer gekeken worden naar wat de samenwerkingsverbanden doen, wat echt nodig is, wat beter kan, of er geen overlappingen van werkzaamheden en taken zijn, en waar en op welke manier geld bespaart kan worden. Hoewel heel lastig, is dit nodig omdat we op de huidige manier continu oplopende lasten krijgen voor de gemeente en dus voor de inwoners.
 
Voorafgaand aan de vergadering hebben bijna alle partijen, ook PNL, technische schriftelijke vragen gesteld. Die werden ook schriftelijk beantwoord. Bij alle zienswijzen heeft PNL er op gewezen een toevoeging te willen, waarin de samenwerkingsverbanden wordt opgedragen precies te registreren wat de extra kosten dit jaar zullen zijn die veroorzaakt worden door de corona crisis. Dit om ervoor te kunnen zorgen dat deze kosten achteraf op de juiste plek neergelegd kunnen worden, en niet allemaal afgewimpeld worden op de gemeenten. Alle partijen waren hier eensgezind over, en dit wordt dan ook opgenomen in alle zienswijzen.
 
Deze commissievergadering kan hier teruggekeken worden: Commissie AZ 07-05-2020
Terug naar het overzicht

Nieuwsbrief

Wilt u graag op de hoogte blijven van PNL? Met onze digitale nieuwsbrief ontvangt u automatisch aan het eind van iedere maand een overzicht van onze nieuwsberichten.