Commissie Algemene Zaken 29 oktober

30 oktober 2020

Hoewel er slechts 3 grotere onderwerpen op de agenda stonden, duurde de vergadering van de commissie Algemene Zaken toch ruim 3 uur. Ronnie Tijssen en Ron van den Berkmortel waren namens PNL de deelnemende commissieleden. Het onderwerp waar het langs over werd gesproken was de verhelderende presentatie over de afvalstoffenheffing.

Ieder jaar opnieuw moeten er keuzes worden gemaakt over de tarieven m.b.t. tot alles wat met de Laarbeekse afvalstromen te maken geeft (grijzen en groene containers, milieustraat, PMD, glas, enz…). De gemeente mag hier maximaal kostendekkende tarieven voor innen bij de inwoners. Zowel vanuit de gemeente alsook vanuit BLINK werd toegelicht welke keuzemogelijkheden er zijn bij b.v. de manier en frequentie van inzamelen, wat wel en niet inzamelen, en tarievenkeuzes. Veel gratis inzamelen betekent veel hogere kosten. Dat geldt ook voor b.v. al dan niet vaker afval, gft en papier ophalen (vaker is duurder). Er worden nu verschillende keuzemogelijkheden uitgewerkt. Deze worden later aan de commissie en vervolgens de gemeenteraad voorgelegd.

Een 2e belangrijk punt was de grondnota 2020 (gaat over 2021). PNL is blij dat als nieuwe grondexploitatie een gebied aan de Bakelseweg in Aarle-Rixtel is toegevoegd (plan BIO Bakelseweg). Een jaar geleden hebben wij daar ook al naar gevraagd. Verder waren er veel vragen die verder niet tot gewenste wijzigingen resulteerden. De gemeenteraad beslist op 5 november of inderdaad wordt ingestemd met de grondnota 2020.

Tenslotte kwam de 2e begrotingswijziging van de BSOB (belastingsamenwerking Oost-Brabant) aan de orde. Laarbeek gaat komend jaar ongeveer €50.000 meer betalen. De kostenstijging wordt voornamelijk veroorzaakt door de problematiek rondom No Cure No Pay (NCNP) bureaus. Wij hebben het college geadviseerd om over deze bedrijven, die veel geld verdienen terwijl de burgers die er gebruik van maken er meestal slechts enkele tientjes mee winnen, in haar p.r. uitingen de inwoners van Laarbeek nog meer en helder te informeren. De begrotingswijziging krijgt de steun van PNL.

Terug naar het overzicht

Nieuwsbrief

Wilt u graag op de hoogte blijven van PNL? Met onze digitale nieuwsbrief ontvangt u automatisch aan het eind van iedere maand een overzicht van onze nieuwsberichten.