Commissie Algemene Zaken 2 december

3 december 2020

Naast de behandeling van de afvalstoffenheffing spraken de commissieleden Algemene Zaken woensdag 2 december o.a. ook over de notitie ‘Samenwerkingsagenda verbonden partijen’. In Laarbeek werken we samen met andere gemeenten en partners in liefst 18 verschillende samenwerkingsverbanden. Er speelt regelmatig de discussie hoe de raad haar kader stellende en controlerende taak op een goede manier kan vervullen met betrekking tot de verschillende samenwerkingsverbanden. Er wordt een samenwerkingsagenda opgesteld waardoor gemeenteraadsleden overzicht krijgen over de samenwerkingsverbanden en inzicht krijgen in de doelen en de resultaten van die verbanden. Deze notitie Samenwerkingsagenda Verbonden Partijen kan gezien worden als een ijkmoment waarin inzichtelijk wordt gemaakt waar we staan en hoe we verder willen.

Naar aanleiding van een verzoek vanuit de raad werd ook de bestuurlijke rapportage corona van de Veiligheidsregio Brabant Zuidoost en de democratische controle daarop ter discussie gesteld. PNL constateert dat er logischerwijs op korte termijn nog veel onzekerheden op financieel gebied zijn. De coronacrisis is tenslotte nog in volle gang. Een andere zorg is dat de Veiligheidsregio aangeeft op langere termijn te verwachten dat de inkomsten onder druk komen staan. Dit omdat zowel gemeenten als het rijk financieel hard geraakt door de coronacrisis. Zorgen hebben we over de paraatheid van de brandweer in kleine kernen, die onder druk staat. Dit speelt ook in Laarbeek. Op dit moment zijn er 10 vacatures bij de Laarbeekse brandweerkorpsen. Een schriftelijk antwoord krijgen we nog op onze vraag over een extra storting van €1.1 miljoen t.b.v. FLO (Functioneel Leeftijdsontslag) omdat de berekeningsmethodiek is aangepast, en het niet incidenteel karakter hiervan.

Bij het agendapunt over de vaststelling van alle belastingverordeningen waren er geen opvallende aanmerkingen of vragen. Het betreft OZB, Rioolheffing, Reclamebelasting en de Legesverordening.

Terug naar het overzicht

Nieuwsbrief

Wilt u graag op de hoogte blijven van PNL? Met onze digitale nieuwsbrief ontvangt u automatisch aan het eind van iedere maand een overzicht van onze nieuwsberichten.