Coalitie sluit ogen voor lastenverlichting!

15 november 2019

In de week van 14 november heeft onze fractie onderstaande bericht geplaatst in de MooiLaarbeekKrant:

De Laarbeekse begrotingsbehandeling 2020 is wat PNL betreft uiterst teleurstellend afgelopen. Uiteindelijk kwam de PNL-fractie met maar liefst 20 bezuinigingsvoorstellen (staan op www.pnllaarbeek.nl). Ze werden allemaal weggestemd. De 4 coalitiepartijen kwamen met niets! Het toont aan hoe er in Laarbeek politiek wordt bedreven. Zeker in onze ogen niet in het belang van de gemeente en haar inwoners, maar veel meer als politiek hulpmiddel om PNL een kopje kleiner te maken. Onze bezuinigingsvoorstellen waren serieus, echter moesten zeker nog wel bediscussieerd worden. Of wel vanwege uiteenlopende standpunten van de verschillende partijen, of om andere redenen die van tevoren niet voorzien waren. Dat zou, wat ons betreft, prima geweest zijn. Dat echter geen enkel voorstel het haalde tekent de opstelling van de 4 coalitiepartijen. Zij zijn het samen wel heel erg goed eens. Het lijkt bijna op kartelvorming. Het is net alsof er naast PNL nog maar één partij opereert met 10 zetels. Dit is in onze ogen volstrekt ongeloofwaardig voor de inwoners.

Wat rest is een forse lastenverhoging voor de Laarbeeks burgers en bedrijven (die hierbij wel eens worden vergeten). De Laarbeekse politiek heeft vooral invloed op de ozb. De absurde 28% ozb-stijging die we dankzij de 4 ‘andere’ partijen nu voor onze kiezen krijgen is niet alleen een stijging voor komend jaar, maar blijven onze gezinnen en bedrijven ook daarna betalen. Jaar na jaar, ook daar wordt vaak niet bij stilgestaan. De PNL-fractie stemde tegen deze begroting, maar was ook daarbij weer de enige.

De lasten blijven stijgen, terwijl daar vaak geen gelijke inkomstenstijging tegenover staat: stijging zorgpremie, verzekeringspremie, energierekening, huurprijzen, en waterschapsbelasting. Het niet indexeren/korten van pensioenen, minder hoge loonstijgingen dan verwacht zouden mogen worden, btw-verhoging, voor velen onbetaalbaar geworden koopwoningen, dure kinderopvang, hoge studiekosten kinderen, extra verhoging wegenbelasting Noord-Brabant, enz… Hier heeft de Laarbeekse politiek geen invloed op. Wel op de lokale lasten!

De laatste jaren begroot Laarbeek telkens met negatieve cijfers. 2019 Gaat ondertussen ook alweer verder de negatieve cijfers in dan begroot. Op deze manier is het geld over een paar jaar op. De ozb kan ook niet onbeperkt worden verhoogd. ‘Hoelang willen we dit volhouden?’, is de vraag die PNL gesteld heeft bij haar stemverklaring. Er zal een keer bezuinigd moeten worden! Politiek gezien zal het voor sommigen wellicht wel goed uitkomen, maar wij vinden dat er niet is gehandeld in het belang van onze inwoners en bedrijven.

Terug naar het overzicht

Nieuwsbrief

Wilt u graag op de hoogte blijven van PNL? Met onze digitale nieuwsbrief ontvangt u automatisch aan het eind van iedere maand een overzicht van onze nieuwsberichten.