Burgerinitiatief gemeenschapshuizen

17 september 2019

Eerder melden wij al dat het besluit van het college, om de activiteiten van ViERBINDEN onder te brengen bij een grotere organisatie, tot veel onrust heeft geleid onder de gebruikers van de gemeenschapshuizen. Het CDA en PNL hebben er voor gezorgd dat in de raadsvergadering van 3 oktober aanstaande het onderwerp ‘beheer gemeenschapshuizen’ als bespreekstuk en behandelstuk op de agenda staat.

De onrust bij de gebruikers van de gemeenschapshuizen is de directe aanleiding geweest tot een burgerinitiatief. De initiatiefgroep van het Burger Initiatief ‘Behoud voorzieningen gemeenschapshuizen voor Laarbeek’ is het niet eens met het besluit van het college en vindt het onwenselijk dat exploitatie en beheer van de gemeenschapshuizen wordt neergelegd bij een externe organisatie buiten Laarbeek. PNL steunt het initiatief.

Het burgerinitiatief is dinsdagochtend (17 september) aangeboden aan de burgemeester. De volledige tekst is hier te lezen: www.pnllaarbeek.nl/burgerinitiatief-behoud-gemeenschapshuizen-voor-laarbeek/

 

Terug naar het overzicht

Nieuwsbrief

Wilt u graag op de hoogte blijven van PNL? Met onze digitale nieuwsbrief ontvangt u automatisch aan het eind van iedere maand een overzicht van onze nieuwsberichten.