Bouwplan Mariastraat van tafel

24 maart 2023

PNL heeft de plannen vanaf het begin gesteund, helaas echter is het voorstel voor de bouw van appartementen en een gemakswinkel in de Mariastraat in Mariahout (voormalige WOK) door een meerderheid van de gemeenteraad niet aangenomen. De reden hiervan is een amendement van ABL en DWG waarin o.a. geopperd werd dat bij een groter exploitatieverlies dan 60% van de nu geraamde negatieve resultaten, het financiële voorstel met de invulling van het projectplan eerst weer opnieuw ter besluitvorming voorgelegd zou moeten worden aan de raad. Dit is uiterst ongebruikelijk en wat ons betreft zelfs onwenselijk, omdat dit het in de markt zetten van het plan nog veel moeilijker maakt dan het in de huidige tijd al is. Het amendement haalde het niet (alleen de indieners stemden voor). Dit was voor ABL en DWG reden tegen het totale voorstel te stemmen. Iets wat ook de PvdA deed, om andere redenen. Zij vinden dat er ook sociale huurwoningen in dit plan zouden moeten komen. Er zijn echter meerdere redenen waarom dit niet mogelijk en wenselijk is. Het zou het plan overigens ook nog eens veel duurder maken, met dus nog meer verlies. Verder tonen eerder onderzoeken aan dat er juist meer behoefte is voor koopappartementen in Mariahout. Extra zuur is het dat we als PNL donderdagavond, om hele goede redenen, 2 fractieleden moesten missen. Dit had namelijk verschil gemaakt bij de stemming.

Als PNL kijken we altijd kritisch naar de financiën. Ook in dit geval. We zijn echter ook reëel. In de huidige tijd is bouwen nu eenmaal veel duurder dan enkele jaren geleden. Iedereen roept ‘bouwen, bouwen, bouwen’. Dat moeten we dan ook in praktijk brengen, vinden wij.

Er wordt ook steeds gesproken over een zogenaamde ‘blanco check’ die het besluit met zich mee zou brengen. Dat is feitelijk onjuist. Er is een ondergrens (maximale verlies) waaraan wordt vastgehouden bij de inschrijvingen. Komt het verlies hierboven, dan wint geen enkele inschrijvende ontwikkelaar en moet het college terug naar de gemeenteraad. Dit bedrag is uiteraard geheim, maar wel bekend bij de gemeenteraadsleden. Hoewel iedereen mag vinden dat de maximale financiële bijdrage te hoog is, is er dus geen ‘blanco check’.

Uiteraard zijn wij erg teleurgesteld dat het plan in de huidige vorm niet doorgaat. Hier had snel van start gegaan kunnen worden en voor Mariahout is het een geweldige mogelijkheid een gedeelte van de gewenste woninguitbreiding te verkrijgen en de leefbaarheid -met de komst van een Gemakswinkel- te vergroten. Een gemiste kans, wat ons betreft…

Terug naar het overzicht

Nieuwsbrief

Wilt u graag op de hoogte blijven van PNL? Met onze digitale nieuwsbrief ontvangt u automatisch aan het eind van iedere maand een overzicht van onze nieuwsberichten.