Bouwen in Aarle-Rixtel

2 juli 2018

Iedereen weet dat bouwen in Aarle-Rixtel een moeilijk begaanbare weg is. Inbreidinglocaties zijn er nauwelijks of je moet groen opofferen. Buiten de grenzen van de kern wil de provincie niet hebben.

Zes jaar geleden had de gemeente voor Aarle-Rixtel een mooie uitbreidinglocatie aan de Buizerdstraat verworven: hier hadden ongeveer 100 woningen gebouwd kunnen worden, naar ieders wens en behoefte. Deze locatie is toen zelfs bewust buiten het Rijk van Dommel en Aa gehouden, om de bouw van woningen niet te frustreren. Helaas heeft men hier de afgelopen jaren geen plannen voor ontwikkeld. Recent stond in de krant een artikel over de ambities om te bouwen in Aarle-Rixtel. 72 huizen is een goed streven, maar hoe lang gaat de realisatie van deze plannen duren? De Tiny houses zijn een goed idee, maar jammer dat men die in de Jan van Rixtelstraat wil gaan zetten. Deze huisjes hebben een tijdelijk karakter, dus die kunnen ook elders geplaatst worden (bijvoorbeeld aan de Molenstraat of Brabantlaan). Dan kan men aan de Jan van Rixtelstraat woningen bouwen voor jonge gezinnen met kinderen, waar ook grote behoefte aan is. Bovendien dragen deze woningen duurzaam bij aan de uitbreiding van de woningvoorraad in Aarle-Rixtel, in tegenstelling tot de tijdelijke Tiny houses. Jammer is ook dat het Plan van de Parochie aan de Heindertweg niet meegenomen is in genoemde 72 woningen. Dit plan bestaat uit ongeveer 24 huurappartementen onder de sociale huurprijsgrens, zijn levensloopbestendig, midden in de kern, waar ook verzorging mogelijk is. Een kans voor starters maar ook voor ouderen zodat er doorstroming komt.

Omdat basisschool de Brukelum niet verhuist naar de schoolwoningen van De Driehoek, missen we een mooie nieuwe bouwlocatie in de kern voor gezinswoningen.

Positief is dat er bij Het Klavier nu huurappartementen komen. Maar het bouwen van gezinswoningen is een prioriteit voor Aarle-Rixtel. Want dat is nodig voor de leefbaarheid voor ons dorp: dat geeft weer meer leerlingen voor de basisscholen, is goed voor de verenigingen, voor de winkels, en is keihard nodig om de vergrijzing tegen te gaan. En daarom is het van belang dat de aangekochte grond van de gemeente aan de Buizerdstraat in ontwikkeling wordt genomen. Dat lost in Aarle-Rixtel veel problemen op, op het gebied van leefbaarheid en wonen. Er wordt veel over bouwplannen gepraat, maar men moet aan de slag, en niet elke keer maar een rapport maken. Een bekend politicus verwoordde het zo: In gelul kun je niet wonen.


Wim van Dijk

Terug naar het overzicht

Nieuwsbrief

Wilt u graag op de hoogte blijven van PNL? Met onze digitale nieuwsbrief ontvangt u automatisch aan het eind van iedere maand een overzicht van onze nieuwsberichten.