Bouwen, bouwen, bouwen…!?

25 november 2022

Heel Nederland heeft het over het woningentekort, ook wij in Laarbeek. Economisch gaat het onze regio voor de wind en dat is fijn. Er zitten echter ook nadelen aan. Eén daarvan is het aantal werknemers dat nodig is om die groei bij te kunnen benen. Er zijn al te weinig huizen en met de explosieve groei van het aantal werknemers wordt dit probleem nog groter. Daarbij komt ook nog de huisvesting van vluchtelingen, asielzoekers en statushouders. Laarbeek draagt haar steentje bij, maar daar zitten grenzen aan.

Eigenlijk is er aan alle soorten en maten woningen een tekort. De grootste roep om huizen zit echter bij de betaalbare woningen. Huizen bouwen is inmiddels echter zo duur geworden, dat betaalbaarheid van goedkope woningen zwaar onder druk is komen staan. Minister Hugo de Jonge vertelde tijdens ‘De Week van het Wonen’ dat het streven is om twee derde van de nieuwbouw voor mensen met een normaal inkomen te realiseren. De provincie Brabant zet in op 30% sociale huurwoningen en 40% goedkoop (€355.000 koop of max €1000,- huur). Laarbeek zit op dit moment op zo’n 25% sociale huur. Dat is hoger dan veel andere gemeenten in onze regio. De in januari 2022 vastgestelde woonvisie is strenger dan het landelijke streven dat 70% betaalbaar moet zijn. Laarbeek zit op 90% betaalbaar (60% tot €255.000 en 30% tot NHG-grens van €355.000). Dit zijn ook de cijfers waarmee nieuwe projecten sinds januari worden aangevlogen.

Als Laarbeek strenger zijn met de regels dan het landelijk streven lijkt PNL echter niet zo handig. Dat kan ons namelijk tegen gaan zitten. Realiteitszin is wel van belang. Ook al wil iedereen meer betaalbare woningen bouwen, daar hoort ook betaalbaarheid bij. Als dat niet mogelijk is zijn er twee keuzes: duurdere woningen bouwen zodat er in ieder geval huizen bijkomen, of niet bouwen. Dat laatste is natuurlijk de slechtste keuze. De invoering van een her-structureringsfonds, wat PNL ook in haar verkiezingsprogramma had staan, kan helpen meer betaalbare woningen te bouwen. Dit wordt nu onderzocht. Zo’n fonds is feitelijk een pot met geld, waarmee niet rendabele woningbouw toch mogelijk gemaakt kan worden. Nog steeds is dan niet alles mogelijk, maar het helpt wel.

PNL wil in ieder geval bouwen voor eigen inwoners van Laarbeek. Nieuwe regels maken het volgend jaar mogelijk dat 50% van nieuwe woningen met voorrang naar eigen inwoners gaat.

Terug naar het overzicht

Nieuwsbrief

Wilt u graag op de hoogte blijven van PNL? Met onze digitale nieuwsbrief ontvangt u automatisch aan het eind van iedere maand een overzicht van onze nieuwsberichten.