Bouw appartementen Mariahout

14 mei 2020

Naar aanleiding van het besluit door het Laarbeekse college, om geen medewerking te verlenen aan de bouw van appartementen in het voormalig wok restaurant in Mariahout, heeft de fractie van PNL op 13 mei een aantal schriftelijke vragen gesteld. Dit is gedaan omdat PNL hier juist kansen ziet voor Mariahout. Het college geeft als reden voor de afwijzing dat er voor dat pand een milieutechnische belemmering geldt van een melkveebedrijf, dat op minder dan 100 meter ligt.
 
De vragen die onze fractie heeft gesteld zijn: 1) Klopt het dat het betreffende bedrijf al meerdere jaren niet operationeel is, en dat er feitelijk geen sprake is van een geurcirkel? 2) Klopt het dat een dergelijke vergunning vervalt zodra de bedrijfsactiviteiten stoppen, en dient dan de vergunning niet ingetrokken te worden? 3) Zijn er naast de milieutoetsing nog andere overwegingen geweest die geleid hebben tot deze weigering? En zo ja welke?
 
Verder schrijft onze fractie: Bij ons bestaat verder de indruk dat uw college te snel voorbij is gegaan aan de toekomstige woningbehoeften in Mariahout. Op dit moment is de afronding van ‘Hooge Suute’ bijna een feit. Dit betekent dat er voor de toekomst weinig of geen mogelijkheden voor woningbouw in Mariahout zijn. Om de leefbaarheid enigszins te garanderen is het bouwen van woningen essentieel. In onze ogen is de betreffende locatie aan de Mariastraat, maar dan het gehele perceel, dus inclusief café en parkeerplaatsen, een uitstekende locatie voor inbreiding. Hier nu op inzetten kan zorgen dat er over een paar jaar gebouwd kan worden. En dit is goed voor de doorstroming in dit dorp en de verbetering van de genoemde leefbaarheid.
 
Het is daarom dat wij met een initiatiefvoorstel komen om voor deze locatie als gemeente een plan te ontwikkelen. Uiteraard met de inwoners van Mariahout en samen met Zorg om het dorp. Dit zou moeten resulteren in een vastgesteld bestemmingsplan, zodat ontwikkelaars/eigenaren weten waar ze aan toe zijn en met gepaste plannen kunnen komen. Het initiatiefvoorstel dienen we op termijn in voor behandeling in de raad.
Terug naar het overzicht

Nieuwsbrief

Wilt u graag op de hoogte blijven van PNL? Met onze digitale nieuwsbrief ontvangt u automatisch aan het eind van iedere maand een overzicht van onze nieuwsberichten.