Bijpraatbijeenkomst versnellingsopgave schaalsprong in de regio

18 december 2022

Woensdag 14 december was er een interactieve bijpraatbijeenkomst over de versnellingsopgave schaalsprong in de regio. Onze regio heeft zich de voorbije jaren ontwikkeld tot één van de krachtigste motoren van de Nederlandse economie.

De kennisintensieve maakindustrie, en met name bedrijven als b.v. ASML en de vele daaraan verbonden bedrijven, zorgt voor een forse groei. Er ligt een belangrijke overheidsopgave om de groeiontwikkelingen voor de regio te faciliteren. Hiervoor is, samen met de Provincie Noord-Brabant, 21 MRE-gemeenten en Brainport, in een gezamenlijk proces een Versnellingsopgave voor de regio geformuleerd. Doel is om fors te investeren in de uitbreiding van de woningvoorraad en de versterking van de regionale mobiliteit. Bij beide onderwerpen werden de nodige zorgen geuit. Onder andere i.v.m. haalbaarheid en de verschillende belangen en wensen. Tijdens de bijeenkomst werd o.a. verteld waarom deze schaalsprong van groot belang is voor onze regio, en hoe de overheidsopgave hierin wordt opgepakt.

Namens PNL namen Wim van Dijk (via Raadstafel21), Toon Brouwers en Ronnie Tijssen deel aan de bijeenkomst. Een conclusie van de bijeenkomst was voor ons dat de Peel er in de huidige plannen bekaaid vanaf komt. Een oorzaak hiervoor is, zo werd verteld, dat de overheid voorwaarden stelt voordat het plannen financieel steunt en dat de Peel hier nog huiswerk te doen heeft.

Terug naar het overzicht

Nieuwsbrief

Wilt u graag op de hoogte blijven van PNL? Met onze digitale nieuwsbrief ontvangt u automatisch aan het eind van iedere maand een overzicht van onze nieuwsberichten.