Bijgepraat over forse investeringen in de regio

4 april 2024

Het Rijk, provincie en de regio investeren tot 2030 €2,51 miljard in publieke voorzieningen in Brainport Eindhoven en omgeving en in een landelijk talentplan. Hiermee wordt een stap gezet om de verwachte groei van de regio Brainport Eindhoven in goede banen te leiden, het vestigingsklimaat in Brabant op peil te houden en de leefbaarheid te versterken. Na 2030 hoopt de regio opnieuw op financiële steun ter hoogte van een bedrag van €4 miljard, zo werd woensdagavond 3 april verteld. Raadsleden werden er bijgepraat over de ontwikkelingen. Vanuit Laarbeek waren hierbij twee politieke partijen vertegenwoordigd, waaronder PNL met Wim van Dijk en Jan Hendriks.

Het was vooral een succesverhaal wat er werd verteld, met natuurlijk de zorgen die er ook zijn. Wat mobiliteit betreft wordt in de regio o.a. ingezet op snelfietspaden. Tevens komt er een zogeheten MIRT-onderzoek om te kijken hoe de bereikbaarheid van de hele regio op korte termijn nog verder kan worden verbeterd. Bij investeringen die worden gedaan worden benodigde cofinancieringen opgehaald bij de gemeenten die bij een bepaald project zijn betrokken.

Voor de woningbouw in onze regio flink is in totaal €245 miljoen extra beschikbaar, bedoeld om betaalbare woningbouw te versnellen in de 21 gemeenten. Daarbij wordt uitgegaan van gemiddeld zo’n €10.000 euro per woning, die Rijk en regio samen opbrengen voor de onrendabele top waar de woningbouw nu mee te maken heeft.

De groei van de halfgeleiderindustrie vraagt tot 2030 om heel veel extra medewerkers, van mbo-, hbo- en wo-niveau. Om aan deze vraag te kunnen voldoen komt er een nationaal versterkingsplan van microchip-talent, waaraan ook onderwijsinstellingen in Delft, Twente en Groningen deelnemen. Voorbeelden van de talentaanpak in de Brainportregio zijn extra studenten voor MBO (Summa en Ter Aa), HBO (Fontys) en WO (TU/Eindhoven).

In totaal gaat het nieuwe pakket dus om €2,51 miljard. Dit wordt voor circa 2/3 door het Rijk betaald en 1/3 door de Regio (provincie, regio en private partijen).

Terug naar het overzicht

Nieuwsbrief

Wilt u graag op de hoogte blijven van PNL? Met onze digitale nieuwsbrief ontvangt u automatisch aan het eind van iedere maand een overzicht van onze nieuwsberichten.