Bijeenkomst Regionale Energie Strategie (RES)

5 december 2019

Woensdagavond 4 december vond er in Someren een bijeenkomst plaats over de Regionale Energie Strategie (RES). Een uitdaging waarvoor we samen met 21 regiogemeenten een oplossing moeten vinden. Hierbij staat de vraag centraal hoe we energie gaan besparen en duurzaam opwekken, wat in totaal voor onze MRE regio zo’n 1.5 TWh moet opleveren.
 
Voor PNL was Wim van Dijk aanwezig bij deze bijeenkomst. Hij stelde o.a. een vraag over de huidige stand van zaken rondom de SCAN-onderzoeken over de potentie van geothermie in de regio. Uit het antwoord blijkt dat voor onze regio hiermee een start wordt gemaakt in het tweede kwartaal van 2020. Hiervoor wordt gewacht tot na het broedseizoen. De resultaten zijn dan eind 2020 / begin 2021 beschikbaar. Uit die resultaten blijkt met grotere zekerheid en nauwkeurigheid wat de potentie is van (diepe) geothermie in de regio en welke locaties het meest veelbelovend zijn. Voor kansrijke locaties zijn daarna nog vervolgonderzoeken en de uitwerking van een project noodzakelijk. Dit kan door gemeenten en/of in samenwerking tussen meerdere gemeenten worden opgepakt.
Terug naar het overzicht

Nieuwsbrief

Wilt u graag op de hoogte blijven van PNL? Met onze digitale nieuwsbrief ontvangt u automatisch aan het eind van iedere maand een overzicht van onze nieuwsberichten.