Bijeenkomst Klankbordgroep Peelgemeenten

30 januari 2020

PNL-fractielid Noek Maas, tevens lid van de raadscommissie Sociaal Domein, is woensdagavond aanwezig geweest bij een bijeenkomst van de Klankbordgroep Peelgemeenten. Buiten kennismaking met een aantal nieuwe leden, bleef het tijdens de korte bijeenkomst bij een aantal mededelingen en updates over lopende zaken. PNL is overigens kritisch over het functioneren van deze Klankbordgroep. Er is nu een nieuwe datum gepland, waar dit onderwerp aan de orde komt..
 
Inkoop/uitvoering Jeugdzorg
 
Aansluitend op deze bijeenkomst was er een Raadsbijeenkomst, georganiseerd door de gemeente Helmond, de Peelgemeenten en de Dommelvallei+ gemeenten. Hier ging het over de inkoop en uitvoering van jeugdhulp. ‘Deze bijeenkomst erg interessant’, aldus Noek. ‘Jongeren hebben gesproken over ervaringen, waardoor veel bewustwording ontstond. Er volgde één duidelijke conclusie: er is veel werk aan de winkel!!’.
Terug naar het overzicht

Nieuwsbrief

Wilt u graag op de hoogte blijven van PNL? Met onze digitale nieuwsbrief ontvangt u automatisch aan het eind van iedere maand een overzicht van onze nieuwsberichten.