Bijeenkomst evaluatie Senzer

12 december 2019

Woensdagavond 11 december is in het kader van de evaluatie van Senzer (Werkbedrijf voor de arbeidsmarktregio Helmond-De Peel en voert de Participatiewet uit voor zeven gemeenten, waaronder Laarbeek. ) een raadsledenbijeenkomst gehouden. Met behulp van bureau Berenschot wordt Senzer geëvalueerd. In deze evaluatie richt men zich op de (maatschappelijke) resultaten die Senzer in de afgelopen jaren heeft geboden en nog biedt, de organisatie en het draagvlak van de samenwerking. Namens PNL en als lid van de commissie Sociaal domein was Noek Maas hierbij aanwezig.

Aan de hand van een aantal vragen werd de avond ingevuld: Wat is het resultaat voor uw gemeente dat u van Senzer verwacht? Hoe tevreden bent u over Senzer ten aanzien van bedrijfsmatigheid, cliëntgerichtheid, zorgvuldigheid en doelmatigheid? Wat zijn de belangrijkste opgaven en uitdagingen van Senzer voor de komende jaren? en Heeft u het gevoel dat u voldoende grip heeft op Senzer? De uiteindelijke onderzoeksresultaten volgen later.

Terug naar het overzicht

Nieuwsbrief

Wilt u graag op de hoogte blijven van PNL? Met onze digitale nieuwsbrief ontvangt u automatisch aan het eind van iedere maand een overzicht van onze nieuwsberichten.