Bijeenkomst 4 gemeenschappelijk regelingen

22 april 2021

Woensdagavond 21 april vond de tweede en laatste bijeenkomst plaats van vier gemeenschappelijke regelingen. De GGD, MRE, ODZOB en VRBZO hielden, in navolging van voorgaande jaren, een gezamenlijke informatiebijeenkomst om raadsleden te informeren over de onderlinge samenwerking en afstemming. Ook gaven ze ieder, afzonderlijk in deelsessies, informatie over de belangrijkste inhoudelijke en financiële aspecten van de verschillende begrotingen.

In maart 2021 hebben de regionale verbonden partijen hun ontwerp-begrotingen 2022 aangeboden aan de gemeenteraden met het verzoek een zienswijze te geven. De bespreking van de ontwerp Begrotingen 2022 staat in Laarbeek gepland voor de commissievergadering van 29 april en bespreking in de raad op 20 mei.

Namens PNL nam Toon Brouwers deel aan de bijeenkomst. Hij kwam terug met informatie die we zullen gebruiken bij de bespreking van de zienswijzen. Ook was er de mededeling dat de invoering van de Omgevingswet wellicht wordt verplaatst naar een later moment. Dit stond gepland voor 1 januari 2022, maar ict-problemen gooien wellicht roet in het eten.

Terug naar het overzicht

Nieuwsbrief

Wilt u graag op de hoogte blijven van PNL? Met onze digitale nieuwsbrief ontvangt u automatisch aan het eind van iedere maand een overzicht van onze nieuwsberichten.