Bezwaren op voorkeursrecht verworpen

9 oktober 2020

Tijdens de raadsvergadering van 8 oktober heeft PNL ingestemd met het verwerpen van de bezwaren op het besluit tegen het voorkeursrecht op een groot aantal percelen ten noorden van Mariahout. Dit na het zien van de adviezen van de bezwaarschriftencommissie. Ronnie Tijssen zei wel te begrijpen dat inwoners in het gebied zich zorgen maken over o.a. de wellicht veranderende waarde van hun percelen en de gedachte over eventuele windmolens in hun leefgebied. Ook benadrukte hij nogmaals het belang van het betrekken van burgers bij dit soort besluiten. Hoewel er, beaamde ook de wethouder, diverse mogelijkheden zijn geweest om informatie op te halen, vragen te stellen en een mening te geven, zijn toch niet alle bewoners in het betrokken gebied hier tevreden over.

‘Wat we de bezwaarmakers mee willen geven is dat er op dit moment nog geen enkele zekerheid is of er inderdaad windmolen in hun leefgebied komen’, zo zei de fractievoorzitter van PNL. ‘Hierover is nog geen enkel besluit genomen, en voorstellen hiervoor staan geheel los van het voorkeursrecht. Of de voorstellen er komen, en of in dat geval de gemeenteraad hier in meerderheid mee akkoord gaat, is dus nog onbekend. Wanneer een procedure met voorstellen daartoe wordt opgestart, is er opnieuw voor alle belanghebbenden de mogelijkheid om hiertegen bezwaar in te dienen.’

Terug naar het overzicht

Nieuwsbrief

Wilt u graag op de hoogte blijven van PNL? Met onze digitale nieuwsbrief ontvangt u automatisch aan het eind van iedere maand een overzicht van onze nieuwsberichten.