Bestemmingsplan ‘Monseigneur Verhagenstraat’

22 juli 2021

Tegen het eerdere besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan ‘Mgr. Verhagenstraat ongenummerd’ in Beek en Donk is twee keer beroep ingesteld bij de Raad van State. In beide beroepschriften wordt de vormvrije Milieueffectrapportage (MER) beoordeling aangehaald. Deze zou onvolledig zijn omdat het parkeerterrein niet is meegenomen. Het college van burgemeester en wethouders heeft nu een besluit genomen over de (op)nieuw aangeleverde aanmeldnotitie voor een vormvrije MER-beoordeling voor het plan Mgr. Verhagenstraat ongenummerd. Het bestemmingsplan dient hierdoor opnieuw te worden vastgesteld met inachtneming van de nieuwe stukken. Hierover werd woensdag 21 juli gesproken in de commissie Ruimtelijk Domein, met voor PNL Arian de Groot, Jan Hendriks en Toon Brouwers als voorzitter.

Eerder op woensdag was er een gesprek tussen 2 omwonenden en hun advocaat, de ontwikkelaar en de gemeente. De omwonenden vinden dat de gemeente te kort is geschoten in de communicatie. Zij hadden, aldus de wethouder, verwacht dat er meer dan uiteindelijk is gebeurd met hun zienswijze gedaan zou worden. Er zijn nu een aantal afspraken gemaakt, waaronder: Er wordt gekeken naar de eventuele mogelijkheid voor meer parkeerplekken aan de Bosscheweg. Hierdoor zou het nieuwe parkeerterrein minder groot kunnen worden. Ook krijgen de omwonenden alle communicatie over de ligging van de uitrit constructie welke ook naar de gemeenteraad is gestuurd. Tenslotte komen de zaken rondom de geluidsschermen voorzieningen op papier te staan.

Het voorstel is als bespreekstuk naar de raadsvergadering van september doorgezet.

Terug naar het overzicht

Nieuwsbrief

Wilt u graag op de hoogte blijven van PNL? Met onze digitale nieuwsbrief ontvangt u automatisch aan het eind van iedere maand een overzicht van onze nieuwsberichten.