Bestemmingsplan Artex

23 september 2021

Tijdens de commissievergadering Ruimtelijk Domein van woensdag 22 september is uitgebreid stilgestaan bij het probleem rondom het bestemmingsplan Kom Aarle-Rixtel 2014. Volgens het voorstel van het college was in het voormalige bestemmingsplan ‘Kom Aarle-Rixtel’ de locatie Artex specifiek bestemd voor bedrijvigheid in de milieucategorie 3 met de aanduiding woningtextielbedrijf. In het nu nog geldende bestemmingsplan ‘Kom Aarle-Rixtel 2014’ is echter opgenomen dat slechts bedrijven in de milieucategorie 1 en 2 aanwezig mogen zijn. Verder is er in dat bestemmingsplan een bevoegdheid opgenomen om bedrijven in de milieucategorie 3 toe te staan. Deze bepaling is echter nooit toegepast voor het bedrijf Artex, aldus het college. Het bedrijf heeft nu gevraagd het bestemmingsplan op dit punt te herstellen. De Raad van State heeft in juli 2021 het bezwaar van Artex tegen het besluit van 29 januari 2015 niet ontvankelijk verklaard (niet in behandeling genomen). De belangrijkste reden hiervoor is dat Artex zelf nooit eerder bezwaar heeft gemaakt tegen dat besluit.

Woensdagavond werd door het college de Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant (odzob), een advocaat en ambtelijke ondersteuning opgetrommeld om de commissieleden te informeren en de vele vragen te beantwoorden. Dat gebeurde dan ook op heldere wijze. Ook vertelden 3 betrokken insprekers hoe zij de situatie zien en ervaren.

Donderdagavond wordt in de commissie Algemene Zaken opnieuw over dit punt gesproken. Daarna is het aan de gemeenteraad om te besluiten het gewijzigde bestemmingsplan al dan niet vast te stellen.

(PNL commissieleden: Jan Hendriks en Arian de Groot)

Terug naar het overzicht

Nieuwsbrief

Wilt u graag op de hoogte blijven van PNL? Met onze digitale nieuwsbrief ontvangt u automatisch aan het eind van iedere maand een overzicht van onze nieuwsberichten.