Beleidsplan Sociaal Domein 2023-2026

13 juli 2023

Woensdag 12 juli is in tijdens de gecombineerde commissievergadering gesproken over het ‘Beleidsplan Sociaal Domein 2023-2026’. Dit wordt iedere vier jaar ontwikkeld. In het beleidsplan staan alle thema’s en ontwikkellijnen op het gebied van het Sociaal Domein van de gemeente Laarbeek benoemd.

In het Beleidsplan staat o.a.: “We streven ernaar dat inwoners goed afgestemde zorg en ondersteuning ontvangen: zoveel als nodig en niet meer dan noodzakelijk.” Met name dat laatste moeten we ons met z’n allen realiseren, vinden wij als PNL. Daar moeten we steeds scherper op zijn willen we het systeem van ‘iedereen die dat echt nodig heeft helpen’ overeind houden. Zowel wat menskracht betreft alsook financieel. We zijn blij met de realisatie van één centrale toegang voor het Sociaal Domein. Het kan mensen erg helpen de juiste hulp te krijgen.

Het stuk ademt verder uit dat we hulp willen bieden, waar nodig met maatwerk indien het niet anders kan; dat wordt ingezet op preventie, dat iedereen zoveel mogelijk mee moet kunnen doen; laat ook de verantwoordelijkheid van mensen zelf aan bod komen; geeft aan dat gemeente de rol van regievoerder op zich neemt en logischerwijs stuurt op kwaliteit, resultaten en kosten; en misschien wel het meest belangrijke willen we ons systeem in stand houden: dat er binnen het Sociaal Team Laarbeek en daarbuiten met partners, tussen uitvoering en beleid, lokaal en regionaal, nog beter moet worden samengewerkt.

Wat inclusiviteit en specifiek toegankelijkheid betreft lezen we dat gemeentelijke gebouwen toegankelijk worden gemaakt. We missen eenzelfde doelstelling voor andere gebouwen, zoals b.v. -tenminste- nieuwe bedrijfsgebouwen. Dat hebben we het college daarom meegegeven.

Uiteindelijk staan in het Beleidsplan slechts de kaders waarop de nog op te stellen uitvoeringsagenda wordt gebaseerd. Naar die uitwerking zijn wij dan ook heel benieuwd. Dat is het belangrijkste stuk, waar iedereen in de praktijk mee aan de slag moet gaan.

 

Terug naar het overzicht

Nieuwsbrief

Wilt u graag op de hoogte blijven van PNL? Met onze digitale nieuwsbrief ontvangt u automatisch aan het eind van iedere maand een overzicht van onze nieuwsberichten.