Beleidsherziening lokale beleid grootschalige opwek duurzame energie

19 mei 2022

Tussen september 2021 en februari 2022 is een serie bijeenkomsten georganiseerd met bewoners en andere betrokkenen uit het gebied de Lieshoutse Heide. Hier is gesproken over veranderingen in het landschap en of grootschalige opwek van duurzame energie daarin een plaats zou kunnen hebben, zo ja op welke manier. Eén van de bewoners van het gebied, mevrouw Christien Hemmes, gaf woensdag 18 mei een toelichting over de dialoog die is gevoerd in de commissie Ruimtelijk Domein. De gemeenteraad wordt nu voorgesteld het College te verzoeken om een beleidsherziening van het lokale beleid over grootschalige opwek van duurzame energie, Hierin worden de conclusies uit het verslag Landschapsdialoog Lieshoutse Heide en de opmerkingen hierover tijdens de commissie- en raadsbehandeling verwerkt. Gezien de tevredenheid over het proces en de verslaglegging hiervan, staat PNL achter dit voorstel.

De commissie Ruimtelijk domein vergaderde donderdag voor het eerst in haar nieuwe samenstelling, met voor PNL Arian de Groot en Tom de Beer.

Terug naar het overzicht

Nieuwsbrief

Wilt u graag op de hoogte blijven van PNL? Met onze digitale nieuwsbrief ontvangt u automatisch aan het eind van iedere maand een overzicht van onze nieuwsberichten.