Artex dossier

24 september 2021

Donderdagavond 23 september is voor de 2e dag op rij uitgebreid gesproken over het dossier Artex in Aarle-Rixtel. Dit keer ging het in de commissie Algemene Zaken over dit onderwerp, waarbij het uiteindelijk gaat om het al dan niet aanpassen van het bestemmingsplan. Deze avond ging het vooral om alles wat met handhaving van de regels te maken heeft.

Nadat 2 betrokken insprekers hun zegje hadden gedaan, waarin ze vooral hun zorgen rond de uitstoot en de ontevredenheid over de afhandeling van klachten en handhaving uitten, vertelde de voor handhaving verantwoordelijke burgemeester van der Meijden wat de gemeente de afgelopen tijd heeft gedaan. Volgens hem zijn er een reeks van controles geweest, waarbij niet alleen de gemeente betrokken was maar ook ODZOB, GGD en RIVM. Tot op heden zijn daarbij, op een meting in december 2020 na, geen overtreding van regels op het gebied van uitstoot geconstateerd. Ook is tot aan het RIVM aan toe geconstateerd dat de volksgezondheid niet in het geding is. De burgemeester vertelde ook dat wanneer overtredingen, zoals b.v. openstaande deuren in productieruimten (waar deze regel voor geldt), worden geconstateerd er wel degelijk is gehandhaafd.

Als PNL hadden wij een groot aantal vragen voorbereidt, waarvan het merendeel tijdens de 2 avonden is beantwoord. Aanvullend hebben we o.a. nog gevraagd naar de eventuele planschade waarop Artex een beroep kan doen wanneer het bestemmingsplan niet door de gemeenteraad wordt aangepast. De termijn hiervoor (5 jaar) is ondertussen overschreden, maar Artex blijkt voor het overschrijden al een verzoek te hebben ingediend. Wij hebben donderdag het college ook opgeroepen Artex in ieder geval te houden aan haar aanbod om te investeren in vermindering van de ervaren overlast, want dat is uiteindelijk waar het de omwonenden om gaat.

Tijdens de raadsvergadering van 14 oktober moet de gemeenteraad een besluit nemen over het al dan niet aanpassen van het bestemmingsplan. Hoe dan ook kan Artex volgens het college blijven werken onder milieucategorie 3 omdat het bedrijf aanspraak kan maken op het zogenaamde ‘overgangsrecht’. Niet instemmen veranderd daar dus niets aan. Duidelijk werd dat het een ingewikkelde kwestie is waar de meeste partijen mee worstelen, ook wij.

(PNL commissieleden: Ron van den Berkmortel en Ronnie Tijssen)

Terug naar het overzicht

Nieuwsbrief

Wilt u graag op de hoogte blijven van PNL? Met onze digitale nieuwsbrief ontvangt u automatisch aan het eind van iedere maand een overzicht van onze nieuwsberichten.