Arbeidsmigrantbeleid na aanpassing akkoord

29 januari 2022

Nadat ons bezwaar over het standaard te huisvesten aantal arbeidsmigranten van 150 is aangepast tot maximaal 30 personen, heeft PNL ingestemd met het Arbeidsmigrantenbeleid. Eventueel hogere aantallen dan 30 arbeidsmigranten per locatie gaan via de gemeenteraad. Onze sterke voorkeur gaat uit naar huisvesten op het terrein van de werkgever, zo hebben wij gezegd.

Een voorstel om in Laarbeek andere regels te hanteren dan regionaal is afgesproken, o.a. over de indeling van de arbeidsmigranten onderkomen, kreeg niet onze steun. Wij zijn niet voor extra lokale regels, bovenop de regionale afspraken die er zijn gemaakt. Ook een voorstel dat tenminste 90% van de te huisvesten arbeidsmigranten in Laarbeek werkzaam moet zijn, hebben wij niet gesteund. Wij vinden dit onrealistisch en niet in lijn met de regionale afspraken.

Als PNL vinden we dat iedereen die in Nederland verblijft een fatsoenlijk onderkomen moet hebben. Hierlangs hebben we als regio de arbeidsmigranten hard nodig om de economie draaiende te houden. Als dit goed wordt opgelost heeft het tevens een positief effect op de woningmarkt, waardoor er huizen vrijkomen voor anderen.

Terug naar het overzicht

Nieuwsbrief

Wilt u graag op de hoogte blijven van PNL? Met onze digitale nieuwsbrief ontvangt u automatisch aan het eind van iedere maand een overzicht van onze nieuwsberichten.