Akkoord voor natuurontwikkeling Het Gulden Land

30 januari 2022

PNL heeft ingestemd met de natuurontwikkeling in ’t Gulden Land en het definitieve ontwerp van het gebied. We hebben de gemeenteraad en de wethouder er nog wel op gewezen dat het definitieve ontwerp niet geheel in lijn is met de, op initiatief van PNL, raadsbreedt ingediende motie over dit gebied. Er komt nu een pad over de bestaande kerosineleiding, welke er volgens de motie eigenlijk niet zou moeten komen omdat deze het gebied doorkruist. Dit blijkt echter voor ons en geen van de partijen een probleem.

Als PNL zijn we blij dat we de horeca uit het gebied hebben weten te houden. Dat geldt ook voor het feit dat Laarbeek uiteindelijk slechts 27% van de kosten hoeft te betalen. Dit nadat er naar aanleiding van bezwaren over ontwikkeling van dit gebeid door PNL, toegezegd werd voor minimaal 50% cofinanciering te zorgen. De natuurontwikkeling wordt gefinancierd uit de opbrengst van de BIO-kavels aan de Bakelseweg.

Terug naar het overzicht

Nieuwsbrief

Wilt u graag op de hoogte blijven van PNL? Met onze digitale nieuwsbrief ontvangt u automatisch aan het eind van iedere maand een overzicht van onze nieuwsberichten.