Akkoord met bekostigingssystematiek bereikbaarheid Brainport

29 september 2023

PNL en alle andere partijen hebben donderdagavond 28 september in de commissie Sociale & Algemene Zaken aangegeven achter de bekostigingssystematiek bereikbaarheid Brainport te staan. Ze geven de gemeenteraad dan ook het advies dit punt als hamerstuk te behandelen. Dat mag als heel bijzonder gezien worden, gezien de discussies die hierover gevoerd worden in meerdere gemeenten binnen de 21 die hierover ieder afzonderlijk moeten besluiten. Als PNL zijn wij van mening dat alleen door samenwerking de grootste uitdagingen in onze regio uit de geschiedenis succesvol aangepakt kunnen worden. Daarbij moeten we verder kijken dan alleen Laarbeek.

Aanleiding
De Metropoolregio Eindhoven (MRE) groeit veel harder dan eerder werd verwacht. Om de groei aan inwoners, woningen en banen in Brainport Eindhoven op te vangen is een mobiliteitstransitie noodzakelijk. De mobiliteitstransitie is erop gericht om ruimte-efficiënte, schone en actieve vormen van mobiliteit te stimuleren. Om de benodigde maatregelen gefinancierd te krijgen, zal de MRE (Metropoolregio Eindhoven) intensief moeten samenwerken met het Rijk, de provincie Noord-Brabant en het bedrijfsleven. Omdat in het huidige eerste maatregelenpakket nog geen fietsroutes op het grondgebied van Laarbeek voorzien zijn wordt op dit punt nog geen bijdrage aan ons gevraagd. Voor de gemeente Laarbeek resulteert dit in een totale bijdrage van €1.15 miljoen excl. BTW. De bijdrage van de MRE-gemeenten is over een periode van 10 jaar – tussen 2024 en 2034 – uitgesmeerd.

Terug naar het overzicht

Nieuwsbrief

Wilt u graag op de hoogte blijven van PNL? Met onze digitale nieuwsbrief ontvangt u automatisch aan het eind van iedere maand een overzicht van onze nieuwsberichten.