Afval in Laarbeek & MRE

10 oktober 2019

Tijdens de raadsinformatiebijeenkomst op dinsdag 8 oktober is gesproken over de afvalverwerking in Laarbeek. Wat heel duidelijk naar voren kwam is dat de kosten van het verwerken van afval nog een stuk naar beneden kunnen, wanneer we GFT-afval nog beter scheiden. Nu blijken nog heel veel mensen dit in de grijze container te dumpen. Niet echt nieuw, maar meer een bevestiging is de conclusie dat de Laarbeekse milieustraat eigenlijk niet meer voldoet aan de eisen van deze tijd.
 
Woensdag 9 oktober was Wim van Dijk namens de PNL-fractie aanwezig bij de Metropoolconferentie in Waalre. Hier werd, door de 21 bij het MRE aangesloten gemeenten, gesproken over de thema’s energietransitie, economie, transitie landelijk gebied en mobiliteit. Allemaal zaken waarmee we de komende jaren te maken krijgen en waarin samengewerkt wordt binnen het MRE (Metropoolregio Eindhoven).
Terug naar het overzicht

Nieuwsbrief

Wilt u graag op de hoogte blijven van PNL? Met onze digitale nieuwsbrief ontvangt u automatisch aan het eind van iedere maand een overzicht van onze nieuwsberichten.