Afgifte verklaring van geen bedenkingen 2 zonneparken

23 juli 2021

Donderdagavond 22 juli gaf PNL in de commissie Algemene Zaken aan met de zonneparken Rooijseweg en Pater Eustachiuslaan eigenlijk in dezelfde situatie te zitten als een aantal maanden geleden. Net als toen wordt ook nu gevraagd voor 2 parken een definitieve-verklaring van geen bedenkingen af te geven. Hoewel wij hier toen eigenlijk tegen waren voelden wij ons, vanwege de kans op claims e.d., genoodzaakt in te stemmen.

Ons standpunt is niet veranderd . Wat PNL betreft wordt eerst de netwerkcapaciteit uitgebreid en leggen we, in ieder geval tot aan het moment dat dit is gebeurd, zoveel mogelijk daken vol met zonnepanelen.

Wanneer onze vragen van augustus 2020 op de juiste manier waren beantwoord door de wethouder hadden wij destijds ook met de concept-verklaring van geen bedenkingen voor de beide parken waar we nu over praten niet ingestemd. Dat is helaas anders gelopen en gezien de discussie van de vorige keer en de vergelijkbare situatie nu, vinden wij dat we opnieuw niet veel meer kunnen doen dan instemmen met de definitieve -verklaring van geen bedenkingen voor de zonneparken Rooijseweg en Pater Eustachiuslaan.

Dhr. Wiefer van TP Solar kwam tijdens de vergadering hun plannen van het 5e zonnepark (Vossenberg in Mariahout) toelichten en vroeg de commissie ook voor dit plan alsnog een concept-verklaring van geen bedenkingen af te geven. Dat het college dit plan echter vooralsnog op hold heeft gezet doet ons deugd . Hier zouden wij in geen geval ingestemd hebben met een nog af te geven concept-verklaring van geen bedenkingen. Hier zouden wij op dit moment niet ingestemd hebben met een nog af te geven concept-Verklaring van geen bedenkingen. Het is goed dat er in dit geval geluisterd is naar de maatschappelijk discussie hierover en, volgens de wethouder, ook naar de inbreng van PNL.

Terug naar het overzicht

Nieuwsbrief

Wilt u graag op de hoogte blijven van PNL? Met onze digitale nieuwsbrief ontvangt u automatisch aan het eind van iedere maand een overzicht van onze nieuwsberichten.