ABL, PvdA, CDA en Werkgroep breken coalitieakkoord en zetten PNL buiten spel

12 juli 2019

De wens van PNL, om als veruit grootste politieke partij van Laarbeek (9 van 19 zetels) het vorig jaar gesloten coalitieakkoord ‘Handen ineen’ gezamenlijk uit te blijven voeren, is door de 4 overige partijen naast zich neergelegd. Daarmee trekken zij de stekker uit het akkoord en zetten ze PNL wederom buiten spel.

Volgens fractie en bestuur van PNL is dat uiterst teleurstellend en zelfs niet democratisch. De stem van een groot deel van Laarbeek wordt daarmee, niet voor het eerst, in de wind geslagen. Opnieuw blijkt dat ‘de wil om het samen te doen’ bij de Werkgroep, ABL, CDA en PvdA niet aanwezig is. De Laarbeekse burgers worden daar volgens ons de dupe van. Zeker ook in hun portemonnee.

PNL had graag deel uit willen blijven maken van de raadsbrede coalitie en ondersteunt het gesloten ‘Handen ineen’ akkoord nog steeds. Nu echter 2 van de belangrijkste afspraken daarin door de andere partijen in gezamenlijkheid overboord worden gegooid, zijn wij door de 4 andere partijen gedwongen de rol van oppositiepartij op te pakken. We zullen dat met evenveel inzet en motivatie doen, als altijd. Per onderwerp maken wij keuzes waarvan we denken dat die voor Laarbeek en haar inwoners het beste zijn.

De ‘handreiking’ van de andere partijen dat wij nog steeds met bezuinigingsmaatregelen mogen komen is uiteraard helemaal geen handreiking, maar een recht wat we hebben. Van dat recht blijven we natuurlijk ook zeker gebruik maken. Een extra bezuiniging zien wij al aankomen nu de overgebleven wethouders samen verder gaan regeren. Dit betekent dat Laarbeek weer terug kan naar 3 fte wethouders. Een besparing van 0,5 fte (is iets meer dan 1% ozb verlaging).

De vraag of PNL vorig jaar alleen ‘mee mocht doen’ zodat de overige partijen en wethouders uit de financiële wind zouden blijven is nu beantwoord. Het is de 4 partijen uiteindelijk alleen maar te doen geweest om de baantjes (wethouders) voor enkele mensen veilig te stellen. Wij zien met de huidige voorstellen dat in 6 jaar tijd (2015 t/m 2020) de ozb met liefst 63% stijgt. Gezien de huidige situatie vrezen wij dan ook dat Laarbeek langzaam manoeuvreert naar financiële rampspoed, waarbij herindeling met een andere gemeente voor de toekomst niet ondenkbaar is.

Wij hechten er waarde aan om onze betrokken leden, die afgelopen week tijdens een extra ledenvergadering mee mochten praten over de hele gang van zaken, en de vele andere mensen die hun steun hebben betuigd daarvoor hartelijk te bedanken. Zoals aangegeven blijven wij ons onverminderd inzetten voor een (financieel) beter en gezond Laarbeek.

Fractie en bestuur PNL.

Bowen Straatman, Wim van Dijk, Toon Brouwers, Ton van de Wijdeven, Ron van den Berkmortel, Arian de Groot, Jan Hendriks, Noek Maas, Ronnie Tijssen, Roel Gerritsen, Hans Vereijken, Han van Oirschot, en Ingeborg Westerbeek.

Terug naar het overzicht

Nieuwsbrief

Wilt u graag op de hoogte blijven van PNL? Met onze digitale nieuwsbrief ontvangt u automatisch aan het eind van iedere maand een overzicht van onze nieuwsberichten.