Aanpak energiearmoede blijkt lastig onderwerp

21 oktober 2022

Een plan voor de aanpak van energiearmoede in Laarbeek bleek donderdagavond tijdens de commissievergadering Sociale en Algemene Zaken een lastig punt te zijn. Iedere partij had haar punten voor verbetering van het plan.

Als PNL vragen wij ons af of een voorstel in het plan, het gratis omruilen van witgoed wat tenminste 5 jaar oud is, milieutechnisch gezien en op het gebied van stroom besparen het meest wenselijke idee is. Ons lijkt het logischer apparaten pas om te ruilen wanneer ze tenminste b.v. 10 jaar oud zijn.
In het huidige voorstel komen alleen mensen die tot de grens van 120% van het bijstandsniveau zitten in aanmerking. Dat lijkt logisch en is gemakkelijker uitvoerbaar, maar met dit plan vallen wederom mensen die net boven deze grens zitten buiten de boot. Juist ook in deze groep mensen zijn op dit moment veel problemen met oplopende energiekosten en het kunnen betalen van alle rekeningen. Deze groep mensen valt vrijwel altijd al buiten alle regelingen die er zijn. Als PNL willen we daarom graag dat er wordt bekeken of er voor deze doelgroep mogelijkheden zijn binnen deze regeling.
Uiteindelijk is besloten dat het voorstel nog niet naar de raad gaat. Er wordt eerst gekeken naar alle opmerkingen en wensen, waarna het opnieuw in de commissie komt. Wij vinden uiteraard het aanpakken van energiearmoede een prima idee. De overheid geeft Laarbeek hiervoor €400.000 en die moeten we zo slim en goed mogelijk inzetten.
Voor PNL namen Noek Maas en Sofie Dankers (voor het eerst als commissielid) deel aan de vergadering.
Terug naar het overzicht

Nieuwsbrief

Wilt u graag op de hoogte blijven van PNL? Met onze digitale nieuwsbrief ontvangt u automatisch aan het eind van iedere maand een overzicht van onze nieuwsberichten.