2e Tussenrapportage 2022

12 november 2022

Donderdag 10 november werd de 2e tussenrapportage besproken. Hierin wordt een tussenstand gegeven van de uitvoering van de begroting. De gemeenteraad kan deze rapportages gebruiken om bij te sturen als zij dat nodig vindt. Wij hebben als PNL aangegeven ons te kunnen vinden in de aanbevelingen die de auditcommissie heeft gedaan (hier te lezen: https://is.gd/K26HMr).

Aanvullend op dit advies zien we dat een behoorlijk aantal werkzaamheden niet uitgevoerd wordt vanwege capaciteitsproblemen. Bijna een kwart van de prestaties loopt dan ook buiten planning of is nog niet eens van start gegaan. Uiteraard resulteert dit vervolgens in minder uitgaven. De grootste plus komt echter vanuit het gemeentefonds, waaruit Laarbeek dit jaar bijna €1.9 miljoen meer krijgt uitgekeerd.

Ook al is met de goedgekeurde begroting 2023 nu besloten fors te investeren in meer personeel, dan nog zal dit vrijwel zeker niet binnen korte tijd zijn opgelost. Het is daarom belangrijk vooraf niet te veel te willen (reëel plannen dus) en in ieder geval vooraf prioriteiten te stellen. De keuzes die tot op heden gemaakt zijn, en nu zichtbaar zijn in deze tussenrapportage, kunnen wij begrijpen en zullen uiteraard in relatie staan met op welke plek er wel of geen capaciteit beschikbaar is. Hierin is dus niet altijd iets te kiezen.

Voor wat betreft de afwijkingen van de cijfers in deze rapportage ziet PNL, afgezien van de meer-inkomsten vanuit het gemeentefonds, geen grote vreemde zaken.

Terug naar het overzicht

Nieuwsbrief

Wilt u graag op de hoogte blijven van PNL? Met onze digitale nieuwsbrief ontvangt u automatisch aan het eind van iedere maand een overzicht van onze nieuwsberichten.