Vaststelling Regionale Energie Strategie 1.0

19 november 2021

Tijdens de commissie Algemene zaken is donderdag gesproken over de Regionale Energie Strategie (RES). Zoals wij het zien is het een goed compromis geworden uit een brei van opvattingen en meningen. Wat PNL betreft blijft het belangrijk dat het duidelijk moet zijn dat deze Laarbeek niet verplicht tot concrete activiteiten of projecten. We voeren zelf de regie over wat we wel of juist niet willen in onze gemeente.

Wat PNL betreft is het goed dat in de concept-reactie op de RES 1.0 opnieuw gewezen wordt op het zoekgebied nabij Mariahout en dat voor de toekomst alle opties hier open staan, ook die om geen verdere grootschalige opwek toe te staan (zoals in de zienswijze stond op de concept-RES). Voor ons blijft onverminderd belangrijk dat energie besparen voor moet gaan op extra energie opwekken. Dat is namelijk de meest groene winst die er te behalen is. Gelukkig is daar ook steeds meer aandacht voor. Het belangrijkste deel van de RES komt nu eigenlijk pas. Namelijk het uitwerken van de RES 1.0 in concrete projecten en het vormgeven van de RES 2.0, die de gemeenteraad in 2023 vast moet stellen. Voor PNL namen Wim van Dijk en Willie Maas deel aan deze commissievergadering.

Terug naar het overzicht

Nieuwsbrief

Wilt u graag op de hoogte blijven van PNL? Met onze digitale nieuwsbrief ontvangt u automatisch aan het eind van iedere maand een overzicht van onze nieuwsberichten.