π‘°π’π’˜π’π’π’†π’“π’”π’—π’“π’‚π’‚π’ˆ: Bouwen op hoek Oranjelaan/Lieshoutseweg?

14 april 2021

❓ π‘°π’π’˜π’π’π’†π’“π’”π’—π’“π’‚π’‚π’ˆ ❓: Op de nu braakliggende hoek Oranjelaan/Lieshoutseweg in Beek en Donk was in het verleden een markant gebouw gepland voor woningbouw. Echter in de loop van de jaren is op deze plek een bergingsvijver gerealiseerd voor het opvangen van regenwater uit de wijk Beekse Akkers. Geplande woningen zijn vervolgens elders gebouwd. Kan deze plek niet alsnog aangemerkt worden als bebouwingsmogelijkheid voor woningen?

π‘¨π’π’•π’˜π’π’π’“π’…: Het college beantwoord de door ons gestelde vraag als volgt: β€œIn het bestemmingsplan is aan deze locatie een β€˜uitwerkingsplicht’ toegekend. Dit betekent dat het huidige bouwverbod kan worden opgeheven door middel van een uitwerkingsplan. Het grootste deel van woningbouwplan De Beekse Akkers is op deze wijze β€˜uitgewerkt’. In het moederplan zijn uitwerkingsregels opgenomen. Op de onderhavige locatie mogen maximaal 30 woningen worden gerealiseerd. Het college is bevoegd om het uitwerkingsplan vast te stellen. Tegen het uitwerkingsplan kan beroep en hoger beroep worden ingesteld.

Er is nog geen standpunt bepaald over doelgroep en type woningen. Gezien de ligging van de locatie aan twee doorgaande wegen is het bereiken van ruimtelijke kwaliteit op deze beeld- en imagobepalende plek van eminent belang. Dit betekent dat de voorkeur uitgaat naar het uitschrijven van een ontwikkelingscompetitie. De voorbereiding en doorloop hiervan kost extra tijd, maar we kunnen ons als gemeente op deze locatie geen stedenbouwkundige en/of architectonische misser veroorloven. Afhankelijk van de vraag of beroep en hoger beroep wordt ingesteld zou realisatie van deze woningen in 2023 of 2024 kunnen plaatsvinden. De voorbereiding dient dan wel nu te worden opgestart.”

*π‘Ύπ’Šπ’‹ π’π’†π’Žπ’†π’ 𝒅𝒆 π’—π’“π’‚π’ˆπ’†π’, π’Šπ’…π’†π’†π’†Μˆπ’, π’›π’π’“π’ˆπ’†π’ 𝒆𝒏 π’‘π’“π’π’ƒπ’π’†π’Žπ’†π’ 𝒗𝒂𝒏 𝒅𝒆 π’Šπ’π’˜π’π’π’†π’“π’” 𝒗𝒂𝒏 π‘³π’‚π’‚π’“π’ƒπ’†π’†π’Œ π’”π’†π’“π’Šπ’†π’–π’”. 𝑱𝒆 π’Œπ’–π’π’• 𝒅𝒆𝒛𝒆 𝒔𝒕𝒖𝒓𝒆𝒏 𝒏𝒂𝒂𝒓: π’Šπ’π’‡π’@π’‘π’π’π’π’‚π’‚π’“π’ƒπ’†π’†π’Œ.𝒏𝒍 𝒐𝒇 𝒄𝒐𝒏𝒕𝒂𝒄𝒕 π’π’‘π’π’†π’Žπ’†π’ π’Žπ’†π’• 𝒆́𝒆́𝒏 𝒗𝒂𝒏 𝒐𝒏𝒛𝒆 π’‡π’“π’‚π’„π’•π’Šπ’†π’π’†π’…π’†π’ (π’„π’π’π’•π’‚π’„π’•π’ˆπ’†π’ˆπ’†π’—π’†π’π’”: π’˜π’˜π’˜.π’‘π’π’π’π’‚π’‚π’“π’ƒπ’†π’†π’Œ.𝒏𝒍/𝒓𝒂𝒂𝒅𝒔𝒍𝒆𝒅𝒆𝒏).

#PNL #LAARBEEK #INWONERSVRAAG

Terug naar het overzicht

Nieuwsbrief

Wilt u graag op de hoogte blijven van PNL? Met onze digitale nieuwsbrief ontvangt u automatisch aan het eind van iedere maand een overzicht van onze nieuwsberichten.