Geen fonds voor sociale huurwoningen

13 november 2021

Een motie van PNL, om een zogenaamd herstructureringsfonds in te voeren, kreeg donderdag 11 november geen steun. Het doel van het fonds is om, daar waar mogelijk en gewenst, de bouw van sociale huurwoningen mogelijk te maken. Nu gebeurt dat nauwelijks omdat het financieel onaantrekkelijk is.

Jaarlijks wordt winst vanuit de grondexploitatie van de gemeente Laarbeek overgeheveld naar de algemene reserve. Onze motie riep het college op met een voorstel te komen om dit bedrag jaarlijks geheel of gedeeltelijk in een nieuw in te voeren fonds te storten. Met dit geld zou de broodnodige bouw van sociale huurwoningen kunnen worden geholpen. De verantwoordelijk wethouder Briels ontraadde de motie echter, waar alle andere partijen in mee gingen. Volgens hem is er nu nog geld beschikbaar om hiervoor te gebruiken (zo’n €900.000). Wij vinden dat de wethouder verder vooruit zou moeten kijken en, nu het kan, juist wel al geld zou moeten reserveren voor dit doel. Ermee beginnen wanneer het ‘potje’ leeg is vinden wij een beetje laat. Eerder deze maand, en ook op andere momenten veel eerder al, is er in de commissie Algemene Zaken ook kort over een dergelijk fonds gesproken. Toen leken andere partijen hier nog wel wat voor te voelen. Nu dus helaas voor dit moment niet meer.

Terug naar het overzicht

Nieuwsbrief

Wilt u graag op de hoogte blijven van PNL? Met onze digitale nieuwsbrief ontvangt u automatisch aan het eind van iedere maand een overzicht van onze nieuwsberichten.