Veel vragen rond Omgevingsvisie buitengebied

18 november 2021

Een groot onderwerp tijdens de commissievergadering Ruimtelijk domein was de ontwerp-omgevingsvisie buitengebied Laarbeek en een aantal voorstellen die daarmee samenhangen. Eerder al hebben wij hier schriftelijk een groot aantal vragen over gesteld. Tijdens deze vergadering zijn die aangevuld met nog meer vragen en zorgen van ons en de andere partijen. Het voorstel gaat als bespreekstuk naar de raadsvergadering.

Laarbeek is verdeeld in 8 deelgebieden, met elk hun eigen verhaal en ruimtelijke mogelijkheden. Deze mogelijkheden staan op een visiekaart. Ook zijn thema’s uitgewerkt zoals gezondheid, veiligheid en omgevingskwaliteit. In de omgevingsagenda staan de acties die uiteindelijk moeten leiden tot het nieuwe toekomstbeeld voor het buitengebied.

De aanvullende vragen en opmerkingen die PNL naar voren heeft gebracht gaan o.a. over: de 8 aangewezen gebieden t.a.v. de gebiedsgerichte benadering, de grootschaligheid in bepaalde gebieden en de daarmee samenhangende landschappelijke kwaliteit en ecologisch waarden, efficiΓ«ntie van meer kleinschalige voedselproductie, grootschaligheid en hoeveelheid zorgboerderijen en B&B’s, geuroverlast (meten i.p.v. berekenen), fietspad naar Son en Breugel, rol gemeente bij vinden van verdienmodel voor boeren/ondernemers die te maken krijgen met leegstand, uitgangspunten teeltondersteunende voorzieningen en zonneparken, en mogelijkheden voor wonen in het buitengebied. Namens PNL namen Arian de Groot en Wim van Dijk deel aan deze vergadering. Toon Brouwers was voorzitter.

Terug naar het overzicht

Nieuwsbrief

Wilt u graag op de hoogte blijven van PNL? Met onze digitale nieuwsbrief ontvangt u automatisch aan het eind van iedere maand een overzicht van onze nieuwsberichten.