PNL staat achter Omgevingsplan buitengebied Laarbeek

10 december 2021

De Omgevingsvisie Buitengebied Laarbeek is een goed begin om de grote uitdagingen en complexe opgaven, waarmee het landelijk gebied wordt geconfronteerd, aan te gaan pakken. Dat hebben we als PNL 9 december gezegd tijdens de raadsvergadering. Met het vaststellen van deze visie, en straks met het omgevingsplan, nemen we belangrijke besluiten voor onze inwoners.
Wat ons betreft zal het de kunst zal zijn om balans te vinden tussen de belangen van het landschap en de belangen van de samenleving. Wij willen inwoners inspireren om met ideeΓ«n en initiatieven voor het buitengebied te komen en kansen benutten. Als PNL willen wij vooral kijken naar mogelijkheden. Duurzame ontwikkelingen in de agrarische sector moeten mogelijk blijven en kunnen worden ingepast in de omgeving, zonder daar afbreuk aan te doen. Het buitengebied moet een plek zijn waar wonen, de agrarische sector, recreatie, zorgboerderijen en de natuur, in een goed afgestemde mix, mogelijk zijn.
Β 
Extra aandacht bij de uitwerking naar het Omgevingsplan hebben wij gevraagd voor o.a.: maatwerk, terughoudend zijn met de toename van grootschaligheid, en toepassing van de brede plattelandsbestemming op alle bestemmingen zodat er eenduidigheid ontstaat als het gaat om bestemmingswijzigingen. Ook zijn wij voor goede spreiding van zorgboerderijen en B&B’s, een zo compleet en veilig mogelijk wandel en fietsroutenetwerk, bedachtzaamheid bij zonnepanelen op de grond en plaatsing van windmolens, en aandacht voor voorkomen van onveiligheid en criminaliteit. Verder vinden wij dat, in die gebieden waar geen grootschalige landbouw wordt voorgesteld, de huidige landbouwgronden omgezet moeten worden in gronden met natuurwaarden. We willen voorkomen dat natuur onnodig wordt opgeofferd voor andere doeleinden. Tenslotte zien we mogelijkheden voor wonen in het buitengebied middels erfdeling.
Β 
Wij vinden het belangrijk dat bij de uitwerking van deze visie in het uiteindelijke Omgevingsplan, de raad aan de knoppen blijft draaien.
Terug naar het overzicht

Nieuwsbrief

Wilt u graag op de hoogte blijven van PNL? Met onze digitale nieuwsbrief ontvangt u automatisch aan het eind van iedere maand een overzicht van onze nieuwsberichten.