Wim van Dijk

 • Raadslid
 • Commissielid
  Ruimtelijke Zaken

Ik ben geboren en getogen in Aarle-Rixtel.

Mijn beroep: Eigenaar Schilder- en Glas bedrijf vanaf 1980 tot nu.

Ik woon op mijn geboortegrond en -boerderij op Hoogstrijp in Aarle-Rixtel.

Ik hou van de natuur. Ik vind het belangrijk dat die in stand gehouden wordt. Ik geniet elke dag van vogels en dieren rondom mijn boerderij.

In het verenigingsleven heb Ik veel gedaan, vroeger Judo.

Ik ben al 46 jaar lid bij het gilde (blauwe schut). Tegenwoordig als kruisboogschutter.

Vroeger ben ik 40 jaar mee geweest met het zeilkamp van Pastor Tilman.

Eerst ging ik mee als deelnemer en al snel kwam ik in de leiding. Een paar jaar geleden ben ik hiermee gestopt, hoewel ik me nog wel bezighoud met het onderhoud van het Holtus Eiland en de Dolfijn (boot).

Ik ben bestuurder van Het Freule Constance fonds. Hiermee proberen we iets te doen voor de stille armoede; geven een opbeurend gebaar of helpen iemand in tijdelijke nood.

Koningsdag en 4- 5 Mei zijn voor mij belangrijk, als herdenking van de vrijheid en het instant houden hiervan. Daarom zit ik in het oranje comité.

De carnaval draag Ik een warm hard toe. Toen Ik prins was van Ganzegat in 2004, viel dat ook op bij de politiek. Men vroeg mij of ik interesse had om eens bij voorbesprekingen te komen van PNL. Ik heb politiek altijd wel bijgehouden, maar nooit actief voor een partij. Omdat ik toen het gevoel had dat Aarle- Rixtel er als kern niet bij hoorde, heb ik dat toen gedaan en doe dat nu nog steeds met veel plezier. Vanaf die tijd ben Ik raadslid. Met vooral Ruimtelijke Zaken.

In al die jaren is er veel gebeurd, waar ik mijn steentje aan heb bijgedragen.

Ook nu doe ik weer mee. Ik vind mijn missie nog niet volbracht, maar dit maken vooral de kiezers uit.

Belangrijke punten voor mij zijn:

 • Goede leefbaarheid in elke kern met een levendig verenigingsleven;
 • Behoud van de Natuur en de bereikbaarheid hiervan;
 • Duurzaamheid; we hoeven niet voorop te lopen. Daarom noem ik dit: ‘economische duurzaamheid’;
 • Bereikbaarheid, vooral N279: 2 x 2 baans en een oplossing voor de Beekse brug;
 • Goede fietspaden;
 • Betaalbaar wonen; voldoende woningen in alle kernen voor alle doelgroepen;
 • Ook bedrijven moet goed vooruit kunnen. Dit is zeer belangrijk voor de werkgelegenheid;
 • De lasten voor inwoners en bedrijven moeten zo laag mogelijk blijven.

Ik zal proberen tussen de inwoners te blijven.

Wim van Dijk

Nieuwsbrief

Wilt u graag op de hoogte blijven van PNL? Met onze digitale nieuwsbrief ontvangt u automatisch aan het eind van iedere maand een overzicht van onze nieuwsberichten.