12. Zorg

Jeugdzorg en WMO blijven toegankelijk en geborgd

Gezonde mensen zijn gemiddeld gelukkiger en leven langer. Een gezonde leefstijl is hiervoor van belang en vergt investeringen van jongs af aan. Gezond eten, meer bewegen, maar ook cultuur en het verenigingsleven zijn belangrijke onderdelen die bijdragen aan de lichamelijke en geestelijke gezondheid van de inwoners.

PNL staat voor een gemeente waar iedereen de mogelijkheden en de kansen heeft om mee te doen.

Voor inwoners die hulp nodig hebben bij het dagelijkse leven moet hulp vanuit de WMO toegankelijk blijven. Iedereen moet mee kunnen blijven doen, op zijn eigen manier en eigen tempo en soms met hulp van de omgeving.

Beschikbare middelen worden efficiënt ingezet

Een punt van zorg is de betaalbaarheid en hiermee de toegankelijkheid van de jeugdzorg en de WMO. PNL legt de nadruk op het betaalbaar houden van zorg waardoor ook in de toekomst de zorg toegankelijk blijft.

Om dit te realiseren gaan wij:

  • De beschikbare middelen zo efficiënt mogelijk inzetten met behoud van de toegankelijkheid. De keuzes hierbij worden geleid vanuit mensgerichte zorg met aandacht voor preventie;
  • Kritisch kijken naar overhead, uitvoeringsorganisaties, adviseurs e.d.
  • Gaan we Subsidies die overal terecht komen behalve bij de zorgbehoevenden terugdringen.

Zorg centraal aanbesteden en lokaal uitvoeren is hierbij leidend (Zie Hoofdstuk 10 over regionale samenwerking).

Samen met jongeren en hun opvoeders de jeugdzorg evalueren

Er moet worden geluisterd naar de jongeren en hun ouders/opvoeders die nu zorg ontvangen: ‘Wat gaat goed? Wat kan beter en wat moet anders?’ PNL wil een brede heroriëntatie en evaluatie zonder af te doen aan de nu noodzakelijke zorg, met de blik op de toekomstige zorg. Het overgrote deel van de Nederlandse gemeenten heeft geen tekort op de budgetten van de zorg. Maar Laarbeek heeft dat wel. Naar de overtuiging van PNL kan Laarbeek hierin nog veel verbeteren, zonder iemand de noodzakelijke zorg te onthouden.

Armoede wordt bestreden

Armoede is een hardnekkig, moeilijk te bestrijden probleem. Voor kinderen willen wij voorkomen dat zij met achterstanden worden geconfronteerd. Daarom wil PNL maatregelen ondersteunen zodat iedereen mee kan blijven doen. Stichting Leergeld, en de Super Sociaal zijn prachtige initiatieven die met dit doel zijn opgericht. PNL vindt dat dit soort initiatieven zo goed mogelijk gefaciliteerd moeten blijven.

Het is belangrijk dat mensen tijdig aangeven wanneer het financieel mis dreigt te gaan. Voorkomen moet worden dat inwoners pas aan de bel trekken als het te laat is en een schuldsaneringstraject gevolgd moet worden. Belangrijk hierbij is goede informatie en open communicatie.


Terug naar het overzicht

Nieuwsbrief

Wilt u graag op de hoogte blijven van PNL? Met onze digitale nieuwsbrief ontvangt u automatisch aan het eind van iedere maand een overzicht van onze nieuwsberichten.