8. Woningbouw

Er worden meer woningen gebouwd

Met extra aandacht voor starters

In heel Laarbeek, vooral in Aarle-Rixtel en Lieshout, is de afgelopen periode veel te weinig gebouwd, terwijl de vraag naar betaalbare woningen groot is. PNL wil de komende periode dit tij keren. De bouw van betaalbare woningen voor starters en andere woningzoekenden zal in alle kernen moeten plaatsvinden, niet alleen op uitbreidingslocaties maar ook op inbreidingslocaties.

Kortom, woningen waar de inwoners van Laarbeek behoefte aan hebben:

 • sociale huurwoningen;
 • huurwoningen voor de middenhuur;
 • koopwoningen voor starters en doorstromers;
 • levensloopbestendige woningen.

PNL zet zich in voor een flinke toename van het aantal betaalbare woningen met specifieke aandacht voor jongeren en ouderen. Volgens de prognose dient Laarbeek de komende tien jaar ruim 1000 woningen te bouwen. Dat betekent dat er dus minimaal 400 woningen gebouwd moeten worden in de komende raadsperiode. Het tempo van bouwen moet daarom fors omhoog. Het is van belang dat er gebouwd wordt met behoud van de beeldkwaliteit in alle kernen.

Hieronder wordt een opsomming gegeven hoe we dit willen bereiken.

Woningbouw wordt gestimuleerd door de volgende uitgangspunten:

 • Legeskosten en de grondprijs mogen geen belemmeringen zijn om betaalbare woningen te bouwen;
 • Particuliere initiatieven krijgen volop de ruimte. Inwoners moeten genoeg mogelijkheden hebben om zelf hun woning te bouwen;
 • De woningbouwcorporaties dienen hierin verantwoordelijkheid te nemen. Met de woningbouwcorporaties die in Laarbeek actief willen zijn, worden duidelijke afspraken gemaakt om hun woningvoorraad ook in Laarbeek uit te breiden en te verduurzamen;
 • Duurzaamheid vormt een belangrijk aspect bij alle nieuwbouwplannen;
 • De Starterslening blijft bestaan;
 • De ‘Blijverslening’ komt opnieuw op de agenda. Met de Blijverslening kunnen inwoners aanpassingen aan hun huis doen, zodat ze er kunnen blijven wonen;
 • In Lieshout kan extra gebouwd worden in het plan Baverdestraat en in Nieuwenhof/Vogelenzang;
 • Woningbouw in Aarle-Rixtel kan worden bevorderd door grondaankopen en door (particuliere) initiatieven de ruimte te geven;
 • In Lieshout en Aarle-Rixtel willen we extra aandacht voor betaalbare (huur/koop-)woningen voor jongeren om hen voor deze kernen te behouden.
 • Er worden extra huurwoningen gerealiseerd in de midden-huurprijscategorie (tussen de €710 en de €1.000). Dit is mede bedoeld ter bevordering van de doorstroming.

Terug naar het overzicht

Nieuwsbrief

Wilt u graag op de hoogte blijven van PNL? Met onze digitale nieuwsbrief ontvangt u automatisch aan het eind van iedere maand een overzicht van onze nieuwsberichten.