3. Voorzieningen

In de kernen van Laarbeek zijn goede betaalbare en toegankelijke voorzieningen

In iedere kern van Laarbeek zijn voorzieningen aanwezig, zoals: scholen, kindcentra, dorpshuizen, ontmoetingsruimten, speelveldjes, ruimten voor culturele voorzieningen en sportaccommodaties. Al deze voorzieningen borgen de leefbaarheid in de kernen. Deze voorzieningen blijven op niveau en waar nodig worden deze voorzieningen uitgebreid.

Kunstgras sportparken opnieuw op de agenda

De afgelopen periode heeft PNL het aanleggen van kunstgras op de agenda gezet om het capaciteitsprobleem van Sparta ‘25 op te lossen. Omdat dit capaciteitsprobleem nog steeds bestaat, willen wij dit de komende periode opnieuw op de agenda zetten.

Ontmoetingscentra ook open tijdens vakantieperiodes

Voor de ontmoetingsruimten geldt dat PNL van mening is dat deze ruimten ook open moeten zijn tijdens vakantieperiodes. Inwoners die in deze periodes thuis zijn, moeten hiervan gebruik kunnen maken. Dit is belangrijk voor het onderhouden van sociale contacten, mede ter voorkoming van eenzaamheid.

Vrijwilligers worden zoveel mogelijk ondersteund

Laarbeek heeft een groot en divers verenigingsleven. Voor het overgrote deel stoelt dit verenigingsleven op de vele vrijwilligers die zich belangeloos inzetten voor hun vereniging of organisatie. Deze vrijwilligers (maar ook mantelzorgers, mensen die spontaan iets organiseren voor hun buurt, dorp of de hele gemeente) zijn de smeerolie van de maatschappij. Zij zorgen voor een belangrijk deel voor de leefbaarheid in onze gemeente. Nieuwe initiatieven vanuit de inwoners worden daarom gewaardeerd, ondersteund en waar mogelijk medewerking aan verleend.

PNL vindt het ook belangrijk dat deze vrijwilligers gestimuleerd en gefaciliteerd worden door de gemeente. Het stimuleren en waarderen dat jongeren vrijwilligerswerk doen en zich inzetten voor hun vereniging is belangrijk. Voor het continueren van het verenigingsleven en borgen van de leefbaarheid in de kernen, is het nodig dat ook volgende generaties zich inzetten voor de gemeenschap. Hier is nog een slag te maken en daar gaan we ons voor inzetten. Dit doen we samen met de vele verenigingen en de jongeren van Laarbeek.

Basisscholen en Kindcentra

De afgelopen jaren is er in iedere kern veel geïnvesteerd in goede gebouwen van de basisscholen en kindcentra. Basisschool Brukelum in Aarle-Rixtel is buiten deze investeringen gebleven, omdat er sprake was van een toekomstige fusie. Nu deze fusie vooralsnog niet doorgaat, vinden wij dat de gemeente de huisvesting op orde moet houden.


Terug naar het overzicht

Nieuwsbrief

Wilt u graag op de hoogte blijven van PNL? Met onze digitale nieuwsbrief ontvangt u automatisch aan het eind van iedere maand een overzicht van onze nieuwsberichten.