Voorwoord

Vier kernen, één partij

Met trots presenteer ik het verkiezingsprogramma 2018-2022, zoals dat is vastgesteld in de algemene ledenvergadering van 8 januari 2018.

PNL is een partij voor heel Laarbeek, voor alle kernen, zoals dat ook in onze slogan tot uitdrukking komt: ‘Vier kernen, één partij’.

Onze partij bestaat uit enthousiaste mensen, van jong tot oud, mannen en vrouwen, afkomstig uit alle kernen van Laarbeek. Onze mensen staan midden in de samenleving en weten wat er speelt.

PNL heeft als eerste in de Laarbeekse geschiedenis een eigen jongerenafdeling: Jong PNL. Deze enthousiaste, actieve, groeiende groep houdt zich bezig met wat jongeren raakt.

Voor ons zijn alle kernen gelijkwaardig.

In de raadsperiode 2018-2022 gaat PNL zich maximaal inzetten om doelen te realiseren die in dit programma zijn opgenomen. De basis ligt hierbij op het op orde brengen van de financiën van de gemeente. Hierdoor gaat PNL een einde maken aan de sterke lastenstijgingen waarmee de inwoners en ondernemers zijn geconfronteerd. Ook de gemeentelijke begroting moet weer sluitend worden.

Laarbeek wordt als het aan PNL ligt weer een gezonde financiële gemeente. Een gemeente waar de lasten lager worden en de investeringen gericht op bedrijfseconomische grondslagen.

In het programma voor de komende jaren zijn verschillende speerpunten benoemd en wordt concreet aangegeven wat eraan gedaan wordt. Dit vinden wij belangrijk. U als inwoner en ondernemer heeft recht te weten waarvoor u op 21 maart kiest. En ja, er valt echt wat te kiezen.

Naast het op orde brengen van de financiën richt PNL zich op de verkeersproblematiek van bijvoorbeeld de Beekse Brug. Maar ook op verkeersveiligheid in de kernen. Bij duurzaamheid wordt ingezet op bedrijfseconomische investeringen die voordeel hebben voor inwoners en ondernemers. Mede door de financiën op orde te brengen, kunnen we de zorg toegankelijk laten zijn voor iedereen en borgen dat deze er ook daadwerkelijk is/blijft.

Een belangrijk speerpunt is het versnellen van het bouwen van woningen. PNL streeft naar de bouw van 400 woningen in de komende 4 jaar, met extra aandacht voor bouwen in Aarle-Rixtel en Lieshout.

PNL geeft met dit programma duidelijk aan welke koers wordt gevaren om Laarbeek weer een (financieel) gezonde gemeente te laten zijn. Een gemeente die naar de toekomst daadwerkelijk zelfstandig kan blijven; zelfstandig omdat het haar ‘eigen boontjes wel kan doppen’ .

Ik nodig u daarom uit met interesse ons programma te lezen en PNL zodanig te steunen, zodat de komende 4 jaar de doelen gerealiseerd worden.

Kortom: PNL rekent op uw steun en uw stem op 21 maart.

De voorzitter van PNL,

Wout Vermeulen


Terug naar het overzicht

Nieuwsbrief

Wilt u graag op de hoogte blijven van PNL? Met onze digitale nieuwsbrief ontvangt u automatisch aan het eind van iedere maand een overzicht van onze nieuwsberichten.