11. Veiligheid

Laarbeek wordt veiliger

Veiligheid is méér dan ‘meer blauw op straat’. Veiligheid is ook goede brandweerzorg, verkeersveiligheid, veilige leefomgeving en hulpdiensten die snel ter plaatse zijn. Veiligheid is ook voorzorgmaatregelen nemen om calamiteiten te voorkomen bij evenementen en feesten. Veiligheid is ook een gevoel: bij een donker stuk weg, plantsoen of achterpad kan men zich onveilig voelen. Maar ook een luidruchtige samenscholing van een groep mensen kan een onveilig gevoel oproepen.

PNL heeft daarom de volgende speerpunten voor een veilige leefomgeving:

  • Er is voldoende verlichting op plaatsen waar het nodig is uit oogpunt van het veiligheidsgevoel en de verkeersveiligheid.
  • Het groen is goed onderhouden zodat er goed uitzicht blijft op de omgeving.
  • Er is een goede samenwerking in de Veiligheidsregio zodat de brandweerzorg en ambulancedienst op peil blijven en de aanrijtijden kort.

De politie blijft aanspreekbaar

Het is belangrijk dat de politiepost in het gemeentehuis blijft en dat die dagelijks open blijft zodat iedereen weet wanneer men daar terecht kan voor aangifte of een melding. Daarnaast zijn wijkagenten een spil in iedere kern die men aan kan spreken voor het melden van overlast of verdachte situaties.

Veiligheidsregels zijn duidelijk en eenduidig

Veiligheidsregels zijn belangrijk voor verenigingen en andere organisaties bij het houden van evenementen. Deze regels moeten van PNL duidelijk en eenduidig zijn. Wij vinden dat deze regels regelmatig geëvalueerd moeten worden door de gemeente met de diverse organisaties (en eventueel de hulpdiensten) waardoor de veiligheidsregels actueel, praktisch en uitvoerbaar blijven. Hierdoor wordt de veiligheid gewaarborgd van zowel de deelnemers, de bezoekers als de omgeving van het evenement.

Door handhaving blijft Laarbeek een mooie en veilige gemeente

Om een goede, mooie en veilige leefomgeving te behouden wordt er van de inwoners verwacht dat ze zich aan de regels houden. Regels die landelijk, provinciaal maar ook lokaal zijn afgesproken. Zo blijft Laarbeek een mooie en fijne gemeente om te wonen. Toch komen er excessen voor waarbij deze regels duidelijk niet worden nageleefd, en wat tot ongewenste situaties leidt. Denk bijvoorbeeld aan milieuovertredingen, niet nakomen van veiligheidsvoorschriften, zwerfafval, (veel) groter bouwen dan is toegestaan, illegale activiteiten, enzovoort. PNL is van mening dat deze overtreders van de wet- en regelgeving aangepakt moeten worden.


Terug naar het overzicht

Nieuwsbrief

Wilt u graag op de hoogte blijven van PNL? Met onze digitale nieuwsbrief ontvangt u automatisch aan het eind van iedere maand een overzicht van onze nieuwsberichten.